European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-03

Article available in the following languages:

Niedrogi i prosty test sprawdzający oświadczenia zdrowotne dotyczące oliwy z oliwek

Rozporządzenie Komisji (UE) 432/2012 zawiera szereg wymogów, które muszą spełnić producenci, aby móc zgodnie z prawem reklamować korzyści zdrowotne polifenoli w swojej oliwie z oliwek. Dzięki projektowi OLEUM można teraz wykorzystać prostą metodę w celu wykazania zgodności z tym rozporządzeniem.

Fakt, że polifenole z oliwy z oliwek pomagają chronić lipidy we krwi przed stresem oksydacyjnym – fizjologicznym obciążeniem organizmu, które może prowadzić do mutacji DNA oraz chorób takich jak nowotwory, choroby serca i krwi, cukrzyca czy zaburzenia neurodegeneracyjne – jest dobrze udokumentowany. Według norm europejskich korzyści te pojawiają się, kiedy dzienne spożycie oliwy z oliwek wynosi co najmniej 20 g, pod warunkiem że dawka ta zawiera przynajmniej 5 mg hydroksytyrozolu i jego pochodnych. Jednak sprawdzenie zgodności z tym wymogiem nie jest wcale takie proste. „Istnieją zaawansowane techniki chromatograficzne, jak wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) w połączeniu z detektorami ultrafioletowymi bądź spektrometrii mas, które wykorzystuje się do oceny zawartości fenoli w oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia” – wyjaśnia Giuseppe Di Lecce z Uniwersytetu Bolońskiego. „Systemy te wymagają jednakże bardzo kosztownych narzędzi analitycznych i wykwalifikowanych techników”. Wraz z grupą naukowców z uniwersytetów w Bolonii i Vigo, Di Lecce opracował prostą metodę analityczną do ilościowej analizy zawartości fenoli w wysokiej jakości oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia. Wyniki wstępnych badań, finansowanych w ramach projektu OLEUM, są obiecujące. „Wyniki pokazują, że proste i tanie oznaczanie kolorymetryczne na bazie odczynnika Folina-Ciocalteau (F-C) może z powodzeniem posłużyć do sprawdzania zgodności z oświadczeniem zdrowotnym dotyczącym zawartości polifenoli, które wprowadziły przepisy unijne” – podkreśla Lecce. Metoda F-C to dobrze znany sposób oznaczania kolorymetrycznego dostępny w każdym laboratorium, a testy przeprowadzone z użyciem oprogramowania statystycznego, ukierunkowane na hydroksytyrozol, zaowocowały danymi w pełni porównywalnymi z tymi otrzymanymi w wyniku hydrolizy metodą HPLC-UV z użyciem hydroksytyrozolu i tyrozolu. Kolejnym krokiem zespołu będzie zanalizowanie dużej liczby próbek, aby móc wyciągnąć ostateczne wnioski. Jednak już teraz, pierwsze wyniki dają nadzieję niewielkim laboratoriom i producentom na możliwość skorzystania z szybkich i innowacyjnych podejść instrumentalnych do oceny jakości i autentyczności oliwy z oliwek. OLEUM to projekt o wartości 5 mln EUR, finansowany w ramach programu „Horyzont 2020”. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie jakości i autentyczności oliwy z oliwek na skalę globalną. Przed planowanym na rok 2020 zakończeniem projektu spodziewane są kolejne, przełomowe osiągnięcia, w tym stworzenie wiarygodnego protokołu ustalania zawartości związków fenolowych w oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia zgodnie z wymogami unijnego oświadczenia zdrowotnego. Więcej informacji: strona projektu w serwisie CORDIS

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły