Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Hiszpańscy naukowcy znaleźli nowe związki antynowotworowe w oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia

Naukowcy z Hiszpanii odkryli w oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia składniki, chroniące zarówno przed HER2-dodatnim jak i HER2-ujemnym rakiem piersi. Ich odkrycie, o dużym znaczeniu dla przyszłego opracowywania nowych leków chroniących przed rakiem piersi, zostało opublikow...

Naukowcy z Hiszpanii odkryli w oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia składniki, chroniące zarówno przed HER2-dodatnim jak i HER2-ujemnym rakiem piersi. Ich odkrycie, o dużym znaczeniu dla przyszłego opracowywania nowych leków chroniących przed rakiem piersi, zostało opublikowane w czasopiśmie BMC cancer. Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, główny składnik diety śródziemnomorskiej, jest wyjątkowa wśród olejów roślinnych, gdyż jest stosunkowo mało przetworzona i dzięki temu zawiera wysoki poziom polifenoli (substancji powszechnie występujących w roślinach). Poprzednie badania wykazały korzystne działanie kwasu oleinowego i związku fenolowego w przypadku niektórych postaci raka piersi. Dr Javier Menendez z Katalońskiego Instytutu Onkologii i dr Antonio Segura-Carretero z Uniwersytetu w Granadzie prowadzili badania wpływu innych związków fenolowych zawartych w oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia na komórki nowotworu piersi u człowieka. Dokładniej, sprawdzali oddziaływanie tych substancji na HER2, jednego z najpowszechniej analizowanych genów w badaniach nowotworów człowieka. HER2 odgrywa decydującą rolę w przekształcaniu prawidłowych genów w kancerogeny, tworząc guzy i przyczyniając się do rozprzestrzeniania choroby. Według wyników badania, gen ten obecny jest w obfitych ilościach w 20% do 30% przypadków inwazyjnych nowotworów piersi i wiąże się z "niekorzystnymi rokowaniami, krótszym czasem nawrotu i zmniejszonymi ogólnymi szansami przeżycia". Działanie antynowotworowe składników oliwy z oliwek w dużej mierze zależy więc od ich zdolności do stłumienia ekspresji HER2. Naukowcy podzielili oliwę na frakcje i testowali oddziaływanie każdej z nich na komórki nowotworu piersi w warunkach laboratoryjnych. Odkryli, że wszystkie frakcje zawierające główne polifenole oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia (np. lignany, występujące również w nasionach lnu oraz sekoirydoidy, obecne również w jaśminie) skutecznie hamowały HER2. "Nasze odkrycie po raz pierwszy potwierdza, że wszystkie główne związki fenolowe obecne w oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia radykalnie tłumią nadmierną ekspresję kancerogenu HER2 w komórkach nowotworu piersi u człowieka" - powiedział dr Menendez. Może być jednak nieco za wcześnie, aby przekładać te wyniki na zalecenia dietetyczne. Działanie związków oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia takich jak sekoirydoidów i lignan "powinno być dogłębnie przeanalizowane na modelach zwierzęcych oraz w pilotażowych badaniach klinicznych" - zaznaczają autorzy. Aktywne związki fitochemiczne skutecznie niszczą komórki nowotworowe w hodowli, niemniej wyłącznie w stężeniach, których osiągnięcie jest mało prawdopodobne w świecie rzeczywistym poprzez spożywanie oliwy z oliwek. Odkrycie pogłębia wiedzę na temat mechanizmów, dzięki którym bogata w polifenole oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia może przyczyniać się do obniżenia ryzyka raka piersi. "Odkrycie oraz fakt, że ludzie przyswajają w bezpieczny sposób znaczne ilości lignan i sekoirydoidów przy okazji spożywania oliwek oraz oliwy z pierwszego tłoczenia, zdecydowanie sugeruje, że polifenole mogą posłużyć za doskonałą i bezpieczną podstawę do opracowywania nowych leków chroniących przed nowotworem piersi" - czytamy w podsumowaniu.

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły