Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-03

Article available in the following languages:

Numer 61 magazynu research*eu nt. wyników – Killery w reklamie: czego możemy się spodziewać?

Najnowszy magazyn research*eu nt. wyników jest dostępny bezpłatnie w formacie PDF.

Dawno już przebrzmiały czasy, kiedy jedynie renomowane instytuty badawcze, uczelnie czy duże przedsiębiorstwa mogły liczyć na unijne programy ramowe w zakresie badań naukowych, aby urzeczywistniać nowe koncepcje czy pomysły. Krok w tym kierunku poczyniono już w 7PR, niemniej instrument MŚP programu „Horyzont 2020” oferuje innowacyjnym przedsiębiorstwom typu start-up z całej Europy szanse i środki finansowe na osiągnięcie globalnego rozmachu. Posłużmy się przykładem reklamy cyfrowej. W krajach takich jak Francja, Finlandia, Włochy, Irlandia i Hiszpania, przedsiębiorstwa typu start-up puszczają wodze wyobraźni, obmyślając przełomowe koncepcje, które wstrząsną rynkiem, utworzą miejsca pracy i zapewnią Europie miejsce w awangardzie innowacyjnej reklamy cyfrowej. Sądząc na podstawie wybranych projektów omówionych w tym wydaniu magazynu research*eu nt. wyników, przedsiębiorstwami, które zdołają się wyróżnić, będą z pewnością te potrafiące znaleźć odpowiednią równowagę między poszanowaniem prywatności, brakiem natarczywości, automatyzacją, spersonalizowaną treścią i lokowanymi reklamami. Z pewnością warto się tym rynkiem zainteresować, gdyż analitycy spodziewają się, iż do roku 2020 wydatki na reklamę cyfrową na świecie sięgną 264 mld EUR. Wydanie specjalne zawiera także inne ciekawe artykuły poruszające różne tematy, między innymi: - Bioaktywne i bioresorbowalne rusztowanie regenerujące arterie - Zrozumieć marketyzację Europy - Tańsze i bardziej wydajne wodorowe ogniwa paliwowe - Jak lasy tropikalne mogą magazynować więcej węgla - Kompleksowe rozwiązanie do lepszego radzenia sobie z zanieczyszczeniem wody - Nowe techniki sortowania nadzieją na recykling metali - Przełom w obliczeniach kwantowych świętym Graalem nauki - Ochrona najważniejszych obiektów użyteczności publicznej i usług przez ukierunkowany nadzór - Nowe metody syntezy chemicznej Magazyn research*eu nt. wyników jest głównym źródłem informacji o wszelkich dokonaniach związanych z projektami badawczymi dofinansowywanymi ze środków unijnych. Zajmuje się szerokim spektrum tematów, w tym biologią i medycyną, środowiskiem, energią, transportem, ICT, technologiami przemysłowymi, naukami społecznymi i przestrzenią kosmiczną. Każdego roku ukazuje się 10 numerów w języku angielskim. Aby uzyskać więcej informacji, zamów bezpłatną prenumeratę. Nowy numer można pobrać ze strony: http://cordis.europa.eu/research-eu/magazine_pl.html

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo