Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Jak przyspieszyć innowacje dla przyszłości europejskich mediów

Dzięki jednej z inicjatyw finansowanych przez Unię Europejską udało się przyspieszyć tempo opracowywania innowacji w świecie mediów w celu promowania pluralizmu mediów i wolności wypowiedzi.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

W szybko zmieniającym się świecie cyfrowej transformacji i rosnącej konkurencji elastyczność, kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność stają się podstawowymi warunkami rozwoju, nie tylko w branży mediów. W nowym środowisku medialnym, w którym konwergencja doprowadziła do połączenia poprzednio odrębnych technologii i platform medialnych dzięki cyfryzacji i sieciom komputerowym, zrównoważony rozwój również stał się ważną kwestią. Współfinansowany ze środków UE projekt MediaRoad odpowiada na te wyzwania. W ramach koordynowanego przez Europejską Unię Nadawców projektu powstał szereg zaleceń, które zostały przedstawione w specjalnym dokumencie. Czytamy w nim: „Innowacje mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju europejskich mediów i sektorów kreatywnych na coraz bardziej globalnym i konkurencyjnym rynku. Innowacyjność europejskich mediów należy przyspieszyć, kładąc większy nacisk na ten sektor w ramach stosownych programów UE i tworząc odpowiednie ramy prawne”. Zalecenia wymienione w dokumencie obejmują zwiększenie znaczenia innowacji i badań dotyczących mediów w programach UE, wspieranie otwartych innowacji, opracowywanie najnowocześniejszych technologii na potrzeby mediów, wspieranie produkcji ogólnoeuropejskich treści i zapewnienie do nich transgranicznego dostępu, doskonalenie umiejętności cyfrowych i medialnych, zapewnienie uczciwego środowiska platform internetowych i zwiększenie ich odpowiedzialności, zapewnienie dostępu do danych użytkowników w celu wspierania innowacji oraz zachowanie otwartego internetu. Zwiększenie tempa opracowywania innowacji na potrzeby europejskich mediów ma kluczowe znaczenie dla promowania pluralizmu mediów i wolności wypowiedzi. Cytowana w komunikacie prasowym Nicola Frank, szefowa Europejskiej Unii Nadawców do spraw europejskich, mówi: „Stosowne ramy prawne i wsparcie odpowiednich programów UE są po prostu niezbędne dla przyspieszenia tempa innowacji medialnych w Europie”.

Innowacje są kluczem

Projekt MediaRoad (MediaRoad – European Media Ecosystem for Innovation) zakończył się w październiku 2019 roku. Koncentrował się on na wspieraniu europejskiego sektora medialnego w procesie transformacji. Innowacje leżały u podstaw projektu MediaRoad, który czerpał korzyści z konwergencji mediów. Jak stwierdzili autorzy podsumowania opublikowanego na stronie internetowej projektu, celem było „pobudzenie innowacji w całym europejskim sektorze medialnym, rozbudzenie mentalności przedsiębiorstw typu start-up w sektorze medialnym, stworzenie szerokiej sieci zainteresowanych stron z sektora medialnego, realizacja i wdrażanie innowacyjnych pomysłów”, a także „kształtowanie przyszłej polityki medialnej i udział w cyfrowej transformacji”.

Współpraca za pośrednictwem ośrodków

Aby zrealizować swoją wizję, projekt MediaRoad wykorzystał trzy powiązane ze sobą ośrodki. Ośrodek Sandbox Hub zapewnił połączone inkubatory lub inaczej „piaskownice”, w których MŚP mogą testować i skalować innowacyjne pomysły w środowiskach operacyjnych. Ośrodek Policy Hub koncentrował się na opracowaniu długoterminowej wizji polityki dotyczącej różnych zagadnień, takich jak dane, chmura, prywatność i bezpieczeństwo, technologia 5G, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna oraz platformy cyfrowe. Ośrodek Network Hub zgromadził nadawców, badaczy, twórców treści, firmy produkcyjne, MŚP rozwijające technologie, ekspertów ds. polityki i naukowców. Działający w ramach projektu MediaRoad ośrodek Policy Hub opublikował także specjalny dokument, w którym poddał analizie potencjalny wpływ sześciu trendów technologicznych na sektor medialny wraz z ich konsekwencjami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi. Trendy te obejmują sztuczną inteligencję, technologie immersyjne, technologię blockchain, sieci 5G, internet rzeczy i konwergencję. Więcej informacji: strona internetowa projektu MediaRoad

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły