Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-03

Article available in the following languages:

Finansowany ze środków UE projekt uhonorowany międzynarodową nagrodą za bezpieczeństwo na morzu

Konsorcjum projektu SEAHORSE otrzymało międzynarodową nagrodę z swoje rewolucyjne podejście do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w procedurach stosowanych na statkach. Prestiżową nagrodę RINA-LR Maritime Safety Award wręczono podczas dorocznego przyjęcia zorganizowanego przez Royal Institution of Naval Architects (RINA) dnia 27 kwietnia 2017 r.

W ramach pierwszego w swoim rodzaju projektu SEAHORSE, prowadzonego przez Uniwersytet Strathclyde, eksperci branżowi wspólnie analizowali i wdrażali w sektorze morskim procedury bezpieczeństwa stosowane w przemyśle lotniczym. Pracami konsorcjum kieruje prof. Osman Turan z Wydziału Budowy Okrętów i Techniki Okrętowej Uniwersytetu Strathclyde. W skład konsorcjum wchodzi także szkocki armator promowy Caledonian MacBrayne (CalMac) oraz liderzy branży z całego świata. Teraz Institute of Naval Architects wraz z Lloyd’s Register wyraził swoje uznanie dla pracy zespołu, przyznając mu niezwykle prestiżową nagrodę Maritime Safety Award. Stosowanie lotniczych standardów bezpieczeństwa w sektorze morskim W przemyśle lotniczym obowiązują rygorystyczne normy bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Celem ukształtowania najlepszych praktyk we flocie handlowej partnerzy projektu postanowili opracować i wdrożyć takie systemy jak listy kontrolne i raporty bezpieczeństwa w ramach znormalizowanych procedur operacyjnych. Partnerzy projektu SEAHORSE, którzy otrzymywali unijne dofinansowanie do 2016 r., pracowali w oparciu o założenie, że chociaż wielu armatorów stosowało tego typu rozwiązania, to jednak zakres tych kontroli znacznie się różnił, a wiele z narzędzi bezpieczeństwa stało się z czasem nieporęcznych. Bezpośrednie, znormalizowane podejście byłoby zarówno prostsze we wdrożeniu, jak i bardziej skuteczne. Wdrażanie przez liderów branży Jednym z pionierów list kontrolnych był CalMac, armator promowy, którego linie łączą wiele wysp wzdłuż szkockiego wybrzeża. Spółka CalMac nawiązała ścisłą współpracę z firmą Airbus, której eksperci doradzali podczas opracowywania i testowania nowego systemu na 10 promach spółki typu ro-ro. Wkład ekspertów pozwolił precyzyjnie dostosować system podczas prac, tak aby skrócić czas realizacji procedury, ale nie pominąć niczego ważnego. Podobnie jak w przypadku lotniczych list kontrolnych, system obejmuje polecenie weryfikacji oraz odpowiedź, dzięki czemu każdy etap jest zatwierdzany przez dwie osoby. Istotną słabością różnych dotychczasowych procedur kontrolnych były tzw. „pojedyncze punkty niepowodzenia” wynikające z udziału tylko jednej osoby. Problemowi zaradzono wprowadzając rutynowe sprawdzanie w parach. Próby przeprowadzone w spółce CalMac zapewniły podstawy do upowszechnienia systemu wśród różnych handlowych przewoźników morskich. Nie muszą oni sprawdzać tych samych elementów, ale system zapewnia już sprawdzone ramy, które można łatwo przenieść na nowy grunt. Spółka CalMac już teraz jest ich zagorzałym zwolennikiem. Zespół ze Strathclyde jest przekonany, że ten projekt pokazuje, jak metody mające zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w jednym sektorze transportu można przenieść do innego, mając jednocześnie nadzieję, że ten przełom doprowadzi do ściślejszej współpracy między różnymi branżami transportowymi. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły