Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Jak będą wyglądały europejskie porty w najbliższej przyszłości?

Jak powinny wyglądać europejskie porty w 2030 roku? Naukowcy wybrali 50 inicjatyw, które pomogą w nakreśleniu wizji portów przyszłości.

Transport i mobilność

Porty stanowią niezwykle ważny element gospodarki Starego Kontynentu, ponieważ są one ważnymi bramami łączącymi korytarze transportowe Europy z resztą świata. W chwili obecnej transport około 74% towarów importowanych do Europy lub eksportowanych z tego kontynentu odbywa się drogą morską. Rola portów jako czynnika wspierającego wymianę handlową w obrębie Europy oraz jako łącznika między kontynentem, wyspami i regionami peryferyjnymi jest równie ważna – 40% ogółu handlu wewnętrznego w Unii Europejskiej przechodzi bowiem przez porty. Kluczowa rola odgrywana przez porty w europejskiej sieci transportowej sprawia, że ich integracja z globalnym łańcuchem logistycznym nabiera priorytetowego znaczenia. Aby osiągnąć ten cel, finansowany przez UE projekt DocksTheFuture podjął próbę określenia, jak powinny wyglądać europejskie porty w 2030 roku, a także identyfikacji wyzwań, przed którymi stoją. Szeroko zakrojone badania źródeł wtórnych dostarczają kluczowych danych na potrzeby wizji na 2030 rok W ciągu pierwszych sześciu miesięcy trwania zaplanowanego na 30 miesięcy projektu DocksTheFuture partnerzy projektu doprowadzili do końca pierwszą rundę analizy źródeł wtórnych. Spośród 350 propozycji projektów, opracowań i planów wyłoniono 50, które mogą przyczynić się do urzeczywistnienia wizji „portu przyszłości” do 2030 roku. Wybrane projekty zostały wyselekcjonowane na podstawie badań przeprowadzonych w ramach wcześniejszych projektów finansowanych przez UE oraz innych badań, analiz i opracowań, a także w wyniku licznych konsultacji i przeglądów. Poruszane przez nie zagadnienia są niezwykle zróżnicowane i obejmują szereg wyzwań stojących przed współczesnymi portami morskimi. Obejmują między innymi infrastrukturę, dostępność portów, integrację łańcucha dostaw, wpływ na środowisko, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i ochronę, cyfryzację, stosunki między portami i miastami, zarządzanie, czynnik ludzki, prowadzenie badań i rozwoju oraz stosunki z krajami basenu Morza Śródziemnego i innymi krajami sąsiadującymi. „Istotnym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych badań jest fakt, że każda kwestia jest powiązana z szeregiem zróżnicowanych zagadnień i innych tematów”, stwierdził konsultant IT i ekspert ds. transportu Gilbert Bentein, przedstawiciel firmy PortExpertise będącej jednym z partnerów projektu, którego wypowiedź została przytoczona w informacji prasowej opublikowanej na stronie internetowej magazynu „American Journal of Transportation”. „Kiedy twierdzimy na przykład, że dobrym rozwiązaniem byłaby budowa większej liczby statków napędzanych skroplonym gazem ziemnym, przynajmniej z punktu widzenia najbliższej przyszłości, musimy uwzględnić także kwestie infrastruktury zbiornikowej dla tego paliwa, przeszkolenia ludzi w zakresie jego wykorzystania, zagadnienia bezpieczeństwa, instrumenty prawne, finansowanie i wiele innych zagadnień. To właśnie tego rodzaju multidyscyplinarne podejście sprawia, że jest to naprawdę ciekawy projekt”. Peter Bresseleers, założyciel firmy PortExpertise, dodaje: „Będzie to znacznie lepiej widoczne w kolejnym etapie projektu, kiedy różne osoby zainteresowane będą kwestionować i uzupełniać nasze ustalenia podczas intensywnych warsztatów po wakacyjnej przerwie”. Wyniki badań źródeł wtórnych będą przechowywane w bazie danych projektu DocksTheFuture, która posłuży jako baza wiedzy na potrzeby przyszłych badań. Zgromadzone informacje będą mogły być wykorzystywane w celu koordynowania grupowania, monitorowania i oceny prowadzonych działań. Zainteresowane strony będą również miały możliwość korzystania z bazy danych w celu zacieśnienia międzynarodowej współpracy i komunikacji między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w działalność portową w całym łańcuchu logistycznym. Działania podejmowane w ramach projektu DocksTheFuture (Developing the methodology for a coordinated approach to the clustering, monitoring and evaluation of results of actions under the Ports of the Future topic) będą odgrywały ważną rolę w kwestii optymalizacji działalności portów europejskich w niedalekiej przyszłości. Więcej informacji: strona projektu DocksTheFuture

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły