European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wywiad
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-18

Article available in the following languages:

Ulepszona ekstrakcja polifenoli dzięki ultradźwiękom

W ramach projektu ULTRAWINE hiszpańskie przedsiębiorstwo AGROVIN z sektora MŚP opracowuje rewolucyjny sprzęt wykorzystujący ultradźwięki, który przyspieszy proces maceracji winogron i znacznie obniży zużycie energii – wszystko to przy jednoczesnym zachowaniu wspaniałego koloru i jakości wina.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Hodowcy winorośli i amatorzy wina wiedzą o nich wszystko: polifenole są najważniejszymi substancjami smakowo-zapachowymi w czerwonym winie. W licznych badaniach epidemiologicznych wykazano ich zdolność do zapobiegania chorobom naczyniowym, rakowi i cukrzycy. To one nadają winu bardzo cenioną barwę i mogą mieć wpływ na posmak i strukturę wina. W ramach projektu ULTRAWINE (Eco-innovative maceration system based on LFHP ULTRAsound technology for WINEmaking) Ricardo Jurado wraz z zespołem stworzyli technologię, która umożliwi winnicom wytwarzanie wina wysokiej jakości o wysokiej zawartości polifenoli, intensywnym kolorze i aromacie, w krótszym czasie i przy mniejszym zużyciu energii. Stworzony aparat do ultradźwięków o niskiej częstotliwości i wysokiej mocy (LFHP) służy do optymalizacji ekstrakcji związków fenolowych ze skórek winogron podczas pierwszych etapów produkcji wina i pozwala na skrócenie procesu maceracji wina z kilku dni do sześciu godzin przy 30 razy mniejszym zużyciu energii, przetwarzając trzy razy więcej winogron. W jaki sposób przyspieszył Pan proces maceracji? Wykorzystaliśmy zjawisko kawitacji. Kawitacja polega na powstawaniu pęcherzyków, nagłej implozji i rozrzedzeniu cieczy. Każdy pęcherzyk ulega sprężeniu i rozrzedzeniu. Powoduje to implozję pęcherzyków, co z kolei generuje ogromne ciśnienie, które niszczy ścianę komórkową i umożliwia migrację związków fenolowych do cieczy. Chociaż opracowano różne techniki mające na celu zwiększenie ekstrakcji związków fenolowych, takie jak termowinifikacja, kriomaceracja, czy flash détente, nasze urządzenie prezentuje ciekawe zalety w stosunku do innych technologii. Jakie są zalety tego urządzenia? Po pierwsze, kawitacja jest procesem oszczędzającym czas. Dzięki technologii ULTRAWINE proces ekstrakcji można zakończyć w ciągu kilku godzin, podczas gdy maceracja trwa kilka dni. Następnie stosujemy metodę ekstrakcji na zimno, co oznacza, że podczas obróbki nie dochodzi do wzrostu temperatury i produkcji „hydroksymetylofurfuralu” (HMF). Nasze urządzenie przynosi również znaczne korzyści energetyczne w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami, ponieważ nie wymaga chłodzenia, jak w przypadku kriomaceracji (zimna fermentacja jest jednym z najdroższych procesów przemysłu spożywczego), ani ogrzewania, jak w przypadku termowinifikacji lub technologii flash détente. Proces ten jest również przyjazny dla środowiska, ponieważ w technologii ULTRAWINE nie są wytwarzane żadne produkty uboczne. Dzięki ultradźwiękom nasze wina są bardziej aromatyczne, a proces klarowania zachodzi szybciej. Jaka jest jakość produktu końcowego? Urządzenie ULTRAWINE wykorzystuje technologię, która całkowicie respektuje różnorodność winorośli, ponieważ jest to obróbka niewymagająca użycia ciepła, bazująca na procesie fizycznym, co pozwala uniknąć niepożądanych właściwości organoleptycznych. Poza tym, dzięki zwiększeniu zdolności przetwórczych winnicy, winogrona mogą być przetwarzane w idealnym momencie dojrzewania. Z jakimi opiniami potencjalnych klientów spotkaliście się do tej pory? Winiarnie, które testowały technologię ULTRAWINE, potwierdziły wyżej wymienione zalety, a także łatwy montaż i obsługę oraz fakt, iż nasze urządzenie nie zajmuje zbyt wiele miejsca. Producenci win stanowili motywację dla naszych działań: to oni prosili o urządzenia, które mogłyby ulepszyć proces ekstrakcji związków polifenolowych w krótkim czasie i jak najmniejszym kosztem. Co osiągnęliście dzięki finansowaniu przez UE? Dofinansowanie przyznane w ramach SME Instrument (Instrumentu dla MŚP) pozwoliło firmie AGROVIN na pełny rozwój technologii ultradźwięków. Pieniądze zainwestowano również w działania propagujące, opracowanie planu komercjalizacji i zapewnienie ochrony własności przemysłowej sprzętu i jego mechanizmów działania na całym świecie. Jak zamierzacie promować swoje urządzenie? Wierzymy w potencjał techniki i dlatego przeznaczamy na jej rozwój duże zasoby, zarówno ekonomiczne, jak i kadrowe. Strategia komercjalizacji obejmuje różne działania, w szczególności szkolenie naszego działu handlowego, organizowanie prezentacji technologii w winiarniach, uczestnictwo w ważnych forach i targach, zapewnienie przekazu medialnego i aktywność w mediach społecznościowych. Kiedy spodziewana jest komercjalizacja technologii ULTRAWINE i jakie są średnio- i długoterminowe cele? Przed komercjalizacją technologia ULTRAWINE musi być zatwierdzona w sektorze produkcji wina. Za zatwierdzanie nowych technologii odpowiedzialna jest Międzynarodowa Organizacja ds. Winorośli i Wina (OIV), która będzie musiała wydać zezwolenie na wykorzystanie naszej technologii w branży przed jej wprowadzeniem na rynek. Obecnie technologia znajduje się w fazie 3 z 7 wymaganych w ramach procedury OIV dotyczącej uzyskania statusu prawnego. Po uzyskaniu aprobaty OIV działania firmy AGROVIN związane z komercjalizacją zostaną zintensyfikowane. Ale już teraz spodziewamy się uzyskania szerokiej akceptacji przez winnice, biorąc pod uwagę pozytywne wyniki projektu. ULTRAWINE Dofinansowanie ze środków H2020-SMEINST-2

Kraje

Hiszpania