European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-03

Article available in the following languages:

Przyspieszenie w dążeniach do ograniczenia emisji przez transport publiczny

Miejskie przedsiębiorstwa autobusowe z Niemiec, Południowego Tyrolu i Włoch, wspólnie zamawiają 63 autobusy z ogniwami paliwowymi do swoich flot w ramach finansowanego ze środków UE projektu JIVE.

W ramach programu JIVE (Wspólna inicjatywa na rzecz pojazdów wodorowych w Europie), który jest finansowanym ze środków UE projektem mającym na celu wprowadzenie 139 bezemisyjnych autobusów zasilanych ogniwami paliwowymi w dziewięciu miastach – pierwsze wdrożenie na taką skalę w Europie – organizowane jest wspólne udzielanie zamówień. Wprowadzenie 63 nowych autobusów w ciągu zaledwie kilku miesięcy oznacza, że cel projektu, polegający na podwojeniu liczby bezemisyjnych autobusów w Europie, jest już skutecznie realizowany. Ben Madden, dyrektor Element Energy, koordynatora projektu w Zjednoczonym Królestwie, wyjaśnia, że skoordynowane podejście do zakupu dużej liczby takich autobusów zwiększa standaryzację oraz znacząco obniża koszty, umożliwiając miastom realizowanie ambitnego celu wdrażania bezemisyjnych autobusów. Projekt został uruchomiony z zamiarem wprowadzenia około 140 takich nowych autobusów w dziewięciu miastach, w pięciu krajach Europy – to pierwsze wdrożenie na taką skalę w Europie. Droga do pełnej komercjalizacji W dążeniach do ograniczenia emisji pochodzących z transportu publicznego, autobusy zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi dowiodły już swojej skuteczności w kilku projektach w Europie, jak przedstawia to publiczno-prywatne partnerstwo pod nazwą Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych. Nadal jednak przed pełną komercjalizacją piętrzą się poważne przeszkody. Największą z nich jest to, że w porównaniu do konwencjonalnych autobusów, te z ogniwami paliwowymi wiążą się z wyższymi kosztami posiadania. Istnieje jeszcze bariera rynkowa, z którą mierzą się wszystkie nowe technologie: potrzeba spełnienia potrzeb publicznych przez sprawdzoną dostępność i niezawodność. Ponadto, konieczne jest zbudowanie kompleksowej infrastruktury tankowania. Partnerzy projektu JIVE przewidują, że skoordynowane zamówienia, w ramach których kilka miast i regionów może działać wspólnie, pozwolą na składanie dużych zamówień u poszczególnych producentów autobusów, zyskując tym sposobem na efekcie skali. Poza tym dzięki takiemu grupowemu podejściu zamówienia mają wspólne specyfikacje techniczne. Planowane floty są większe niż wprowadzane wcześniej – od 10 do 30 autobusów. Przywiązywana jest też waga do zbudowania wydajnych łańcuchów dostaw i usług utrzymania. W ramach projektu testowane są nowe stacje tankowania wodoru, zdolne do obsługi flot z ponad 20 pojazdami. Pozwoli to zredukować koszty wodoru oraz przetestować niezawodność systemu na poziomie wymaganym do komercjalizacji – czyli powyżej 99%. Uświadamianie korzyści płynących ze stosowania wodorowych ogniw paliwowych Jak szacuje w swoim raporcie Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, transport odpowiada za ponad jedną czwartą globalnych emisji CO2 i jest jednym z najszybciej intensyfikujących się źródeł gazów cieplarnianych. Wdrożenie pojazdów o niskiej emisji jako alternatywy wobec napędzanych paliwami kopalnymi uznaje się za niezbędne, aby złagodzić ten problem. Wodorowe ogniwa paliwowe uważa się za czyste źródło energii, ponieważ połączenie gazu wodorowego (H2) z tlenem (O2) powoduje wytworzenie wody, energii elektrycznej i ciepła, a nie jak w przypadku spalania paliw kopalnych w silnikach spalinowych – szkodliwych produktów ubocznych. Poprzez wielkoskalowe wdrożenie projekt JIVE ma zapewnić przewoźnikom miejskim komercyjną opłacalność włączenia pojazdów z wodorowymi ogniwami paliwowymi do swoich flot bez potrzeby pozyskiwania dotacji. W ten sposób program JIVE oferuje władzom lokalnym i krajowym realną opcję osiągania celu, jakim jest obniżanie emisji. Sukces autobusów z ogniwami paliwowymi może też wywołać efekt domina i zachęcić do wprowadzenia wodoru w innych pojazdach, np. samochodach osobowych, furgonetkach i ciężarówkach. Niedawno zapowiedziano nawet pierwszy na świecie pociąg zasilany wodorowymi ogniwami paliwowymi, który ma ruszyć w trasę w Niemczech już w przyszłym roku. Więcej informacji: strona projektu w serwisie CORDIS

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły