Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-12

Article available in the following languages:

Bardziej ekologiczny transport publiczny w Niemczech i Zjednoczonym Królestwie

Wkrótce w czterech europejskich miastach zostaną uruchomione nowe autobusy napędzane wodorem, które nie będą emitowały żadnych zanieczyszczeń.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Systemy transportu publicznego w brytyjskich miastach Aberdeen i Dundee oraz w niemieckiej Kolonii i Wuppertalu mają się wzbogacić o w sumie 62 autobusy napędzane wodorem. Przedsięwzięcie to jest częścią dwóch projektów, JIVE i JIVE 2, na które UE przeznaczyła 57 mln EUR. Projekty mają na celu promowanie autobusów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi jako opłacalnego komercyjnie środka transportu publicznego o zerowej emisji spalin. Czterdzieści modułów ogniw paliwowych zakupionych dla autobusów w Niemczech Kanadyjski producent ogniw paliwowych, firma Ballard Power Systems, otrzymała ostatnio zamówienie na 40 modułów ogniw paliwowych do zasilania autobusów w ramach projektów JIVE. Moduły FCveloCity-HD o mocy 85 kW są przeznaczone do autobusów, które mają trafić na drogi w dwóch niemieckich miastach. Kolonia, która już wprowadziła technologię ogniw paliwowych do swojego systemu transportowego, zyska 30 autobusów. Wuppertal, dla którego autobusy napędzane wodorem są nowością, otrzyma ich 10. Dostawa autobusów ma rozpocząć się w 2019 r. „Jest to największe w historii zamówienie na autobusy napędzane ogniwami paliwowymi w Europie i będzie pierwszym wdrożeniem w ramach programu JIVE I”, wyjaśnia Rob Campbell, dyrektor handlowy w Ballard, w artykule zamieszczonym w serwisie gasworld. „Autobusy miejskie doskonale sprawdzają się jako zastosowanie technologii ogniw paliwowych, która jest w stanie spełnić kluczowe wymagania dotyczące długiego zasięgu, szybkiego tankowania, dużej ładowności i pełnej elastyczności tras. Cieszymy się z rosnącego zainteresowania krajów europejskich wykorzystaniem naszych produktów energetycznych o zerowej emisji”. Dwadzieścia dwa autobusy na ogniwa paliwowe dla Zjednoczonego Królestwa Dwóch szkockich uczestników projektu JIVE pozyska dla swoich miast 22 autobusy napędzane ogniwami paliwowymi. Dwanaście autobusów będzie użytkowanych w Dundee. Pojazdy te są częścią miejskiego planu dotyczącego stworzenia nowoczesnego zintegrowanego parku energetycznego z autobusami napędzanymi wodorowymi ogniwami paliwowymi, pojazdami flotowymi oraz infrastrukturą uzupełniania paliwa wodorowego i paliw alternatywnych. Drugi szkocki odbiorca, Aberdeen, posiada jedną z najnowocześniejszych miejskich flot wodorowych w Zjednoczonym Królestwie. Ma już 10 autobusów, 14 samochodów osobowych (w tym taksówkę), 4 furgonetki oraz zamiatarkę uliczną zasilaną dwoma rodzajami paliwa, zarówno olejem napędowym, jak i paliwem wodorowym. Nowy zakup 10 autobusów na ogniwa paliwowe podwoi istniejący tabor autobusowy. W ramach dwóch programów JIVE do 2023 r. planuje się zaopatrzenie 22 miast europejskich w blisko 300 nowych autobusów z ogniwami paliwowymi o zerowej emisji zanieczyszczeń oraz w niezbędne stacje paliw. Obecnie, w drugim roku działalności, JIVE koncentruje się na pięciu krajach – Danii, Niemczech, Włoszech, Łotwie i Zjednoczonym Królestwie – do których ma trafić 139 autobusów zasilanych ogniwami paliwowymi. Dodatkowo, nowo uruchomiony program JIVE 2 ma umożliwić dostarczenie kolejnych 152 wodorowych autobusów do 14 europejskich miast we Francji, Niemczech, Islandii, Norwegii, Szwecji, Holandii i Zjednoczonym Królestwie. Ogólnie rzecz biorąc, dwa projekty JIVE (Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe) mają na celu przyspieszenie komercjalizacji autobusów zasilanych ogniwami paliwowymi poprzez wdrożenie pojazdów i infrastruktury na dużą skalę. Założeniem jest umożliwienie przewoźnikom autobusowym włączenia autobusów napędzanych wodorem do ich taborów bez konieczności korzystania z subsydiów. Ponadto dzięki projektom władze lokalne i krajowe zyskają możliwość wprowadzania regulacji na rzecz stosowania bezemisyjnych technologii napędowych w systemach transportu publicznego. Więcej informacji: strona internetowa projektu

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły