Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Elektryczne pojazdy to biznesowe sposobności – nowo zaktualizowana księga pokazuje jakie

Jeżeli interesuje cię potencjalny wpływ pojazdów elektrycznych na ekologiczność gospodarki oraz interoperacyjność pomiędzy ich integracją a sieciami energetycznymi, właśnie ukazała się aktualizacja księgi, która może cię zaciekawić!

Finansowany ze środków UE projekt COTEVOS zakończył się w 2016 r., ale jego partnerzy właśnie zaktualizowali swoją białą księgę pt. Business Opportunities and Interoperability Assessment for EV Integration. Pojazdy elektryczne (PE) zapewniają wiele korzyści i doskonałe sposobności biznesowe, ale stanowią też spore wyzwanie dla infrastruktury energetycznej i oba te aspekty są w pełni ujęte w księdze opublikowanej przez partnerów projektu COTEVOS. Jednym z kluczowych czynników wprowadzania PE do głównego nurtu jest interoperacyjność. Interoperacyjność pozwoliłaby różnym systemom, od tego samego lub różnych dostawców, wymieniać się informacjami i pełnić wymagane funkcje, co uprościłoby komunikację i usunęłoby przeszkody. Owa prostota, w kontekście PE i sieci energetycznych, jest tematem przewodnim księgi, w której mowa jest także o potrzebnych technologiach, możliwych modelach biznesowych i architekturze systemu PE. W publikacji nakreślono plan działania w zakresie oceny interoperacyjności i opracowywania testów, a przedstawione najlepsze praktyki dają zainteresowanym branżą cenny wgląd w przyszły rozwój PE. Znaleźć tam można także pewne przemyślenia pomocne naukowcom zainteresowanym doskonaleniem swoich umiejętności testowania ICT. Projekt COTEVOS (Concepts, Capacities and Methods for Testing EV systems and their interoperability within the Smartgrids) poświęcony był takim problemom, jak różne sposoby ładowania, stabilność sieci i popytu konsumentów, paneuropejski rynek nowych i używanych PE oraz większa elastyczność w wyborze dostawcy energii. Aby wspomóc ogólnounijne wdrożenie elektromobilności, partnerzy projektu COTEVOS zastosowali wspólne podejście testowe do procesu oceny zgodności i interoperacyjności celem wsparcia idei jednorazowego testowania urządzeń. Elektromobilność to realny sposób na podniesienie sprawności europejskiego transportu i obniżenie jego szkodliwości dla środowiska, ale sektor ten zaliczył już kilka falstartów. W roku 2015 sprzedaż samochodów elektrycznych osiągnęła znaczący kamień milowy, zdobywając 1% udziału w rynku. Sprzedaż w roku 2015 podwoiła się, a Transport and Environment donosi, że do końca roku 2016 absorpcja rynku sięgnęła 500 000. Jednakże choć Europa jest drugim najprężniejszym rynkiem PE na świecie, z największą sprzedażą w Norwegii i Holandii, nie ma jednolitego rynku samochodów elektrycznych w Europie. To oznacza, że w większości krajów unijnych nie jest prowadzona wspólna sprzedaż ani nie istnieje wspólna infrastruktura ładowania. Jeżeli Europa ma stać się liderem elektromobilności i konkurować z Chinami, to musi się to zmienić. Projekt COTEVOS zgromadził partnerów z rożnych dyscyplin i krajów, aby zmienić tę sytuację poprzez zajęcie się kluczowymi zagadnieniami, takimi jak ponadnarodowa przejrzystość, interakcje między siecią a pojazdami oraz niezawodność eksploatacyjna przy skracaniu czasu wprowadzania urządzeń na rynek. W projekcie udział wzięli przedstawiciele 9 krajów oraz 11 wiodących instytucji badawczych z UE. Wśród zewnętrznych stron zainteresowanych znalazła się jedna organizacja z USA. Więcej informacji: strona projektu w serwisie CORDIS

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły