Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-03

Article available in the following languages:

Numer 64. magazynu research*eu nt. wyników – Wielki plan wychwytywania dwutlenku węgla

Najnowszy magazyn research*eu nt. wyników jest dostępny bezpłatnie w formacie PDF.

Na odpowiedź nadal czekają pytania dotyczące wdrażania niektórych technologii potrzebnych wszystkim sygnatariuszom porozumienia klimatycznego z Paryża do dotrzymania przyjętych ustaleń. Dotyczą one między innymi technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). W rozmaitych sprawozdaniach podkreślono kluczową rolę, jaką CCS mogą odegrać w osiąganiu celów klimatycznych wyznaczonych we wspomnianym porozumieniu. Kilka najnowszych projektów badawczych posunęło się o krok dalej, w tym jeden ze stycznia 2017 r., który został opisany w czasopiśmie „Nature Climate Change”. W artykule czytamy: „utrzymujący się brak wychwytywania i składowania dwutlenku węgla na wielką skalę zagraża celom na rok 2030 i bardziej długofalowym zamierzeniom porozumienia z Paryża dotyczącym zeroemisyjności netto”. Tymczasem Global CCS Institute ubolewa, że bieżący poziom wdrożenia CCS „nie zbliża się nawet do tego, co niezbędne”, aby osiągnąć cel klimatyczny porozumienia paryskiego. Co należy teraz zrobić? Na szczęście naukowcy z całej Europy pracują niestrudzenie nad zwiększeniem zainteresowania CCS. Dzięki środkom finansowym dostępnym z budżetu programów 7PR i H2020, nowa infrastruktura, pilotażowe przedsięwzięcia przemysłowe, narzędzia wspomagające procesy decyzyjne, udoskonalenia technologiczne i zupełnie nowe systemy CCS są w toku opracowywania. Prace nad niektórymi z tych rozwiązań są faktycznie tak blisko zakończenia, że siedem z nich zostało zaprezentowanych w nowym numerze magazynu research’eu nt. wyników. Pośród pozostałych tematów tego numeru można wyróżnić następujące: - Pionierskie badania z udziałem ludzi wykazały wysoki współczynnik chorobowości z powodu cukrzycy i chorób układu krążeniu wśród pracowników zmianowych - Nie pozwól, by kryzys poszedł na marne! - Kolejny krok w kierunku stworzenia inteligentnego helikoptera - Jak wrażliwy na zwiększanie emisji dwutlenku węgla jest nasz klimat w perspektywie długoterminowej? - Szpieg w oborze zapewnia wsparcie hodowcom - Nowe podejście do naturalnego łupku rozwiązaniem problemów branży dekarskiej - Szkicowanie akustyczne staje się technologicznie zaawansowane - Nowe nadprzewodzące detektory na użytek przyszłych misji kosmicznych - Bardziej efektywne „multi-przełączalne” cząsteczki usprawnią działanie magazynów danych Magazyn research*eu nt. wyników jest głównym źródłem informacji o wszelkich dokonaniach związanych z projektami badawczymi dofinansowywanymi ze środków unijnych. Zajmuje się szerokim spektrum tematów. Każdego roku ukazuje się 10 numerów w języku angielskim. Aby uzyskać więcej informacji, zamów bezpłatną prenumeratę. Nowy numer można pobrać ze strony: http://cordis.europa.eu/research-eu/home_pl.html

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo