Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Pogłębianie wiedzy o działaniu związków wytwarzanych przez niektóre pasożyty ryb

Europejska akwakultura zapewnia bezpośrednie zatrudnienie 80 000 ludzi, a jej roczne obroty szacuje się na 3 miliardy EUR. Zagrożeniem są jednak pasożyty, które mogą wywoływać poważne choroby i skutkować sporymi stratami ekonomicznymi w akwakulturze ryb.

Celem finansowanego ze środków UE projektu PARAFISHCONTROL jest podniesienie zrównoważenia i konkurencyjności europejskiej akwakultury poprzez pogłębienie wiedzy o interakcjach między rybami a ich pasożytami. W ramach projektu opracowywane są innowacyjne rozwiązania i narzędzia do profilaktyki, kontrolowania i ograniczania głównych pasożytów atakujących łososia atlantyckiego, pstrąga tęczowego, karpia, labraksa, dorady i turbota. Niedawno naukowcy zaprezentowali swoje najnowsze odkrycia, wśród których szczególnie interesujące wydają się nowatorskie terapie. Ich zastosowanie planowane jest na niedaleką przyszłość. W artykule opublikowanym w czasopiśmie Acta Veterinaria Scandinavica zespół pochyla się nad biologicznymi i patologicznymi rolami związków wydalniczych/wydzielniczych (ES) wytwarzanych przez nicienie Anisakis. Pasożyty pod lupą Spożycie przez człowieka surowych lub niedogotowanych owoców morza zawierających larwy Anisakis w trzecim stadium rozwoju larwalnego może wywołać chorobę układu pokarmowego (anisakidozę) oraz reakcje alergiczne. Nie powinno więc dziwić, że obecność larw w produktach rybnych obniża ich wartość handlową. Pasożyty występują powszechnie w populacjach ryb morskich na całym świecie. Bezkręgowce i ryby służą im w cyklu życiowym za żywiciela pośredniego, a ssaki i ptaki za żywiciela ostatecznego. Zwykle zwraca się głównie uwagę na ich oddziaływanie na zdrowie człowieka, ale cząsteczki mają prawdopodobnie ogólne biologiczne znaczenie także dla życia bezkręgowców i kręgowców niższych. Produkty ES pełnią kilka funkcji w trakcie infekcji, na przykład przenikanie do tkanek żywiciela i unikanie jego reakcji immunologicznych, ale jednocześnie wiadomo, iż wywołują te reakcje (w tym wytwarzanie przeciwciał) zarówno u ryb, jak i ssaków. Istnieje możliwość, że białka ES nicieni Anisakis, zwłaszcza Anisakis simplex, mają potencjał terapeutyczny w kontekście chorób związanych z układem odpornościowym. Potencjalne terapie chorób związanych z układem odpornościowym Larwy nicieni z rodzaju Ascaris są nosicielami genów kodujących różne produkty immunoregulatorowe, które zapewniają przetrwanie pasożyta w środowisku immunologicznym żywiciela, a produkty ES nicieni Anisakis mogą mieć podobne właściwości. W eksperymentalnych modelach astmy u myszy, wywołanej alergenem (APAS-3), wykazano, że białko ES może osłabiać reakcje Th2, hamować migrację komórkową, tłumić ekspresję cytokiny oraz obniżać wytwarzanie chemokiny w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL). Zespół wskazuje, że anafilaktyczna reakcja immunologiczna na orzechy ziemne w modelu myszy również została częściowo zahamowana przez A. simplex oraz A. lumbricoides, a z kolei związki ES nicieni Anisakis obniżyły ekspresję genów kodujących cytokiny zapalne. Ponadto w ramach niedawno przeprowadzonych badań zademonstrowano działanie immunoregulatorowe antygenów ES A. simplex w zapaleniu okrężnicy w modelu danio pręgowanego. Jak czytamy w artykule: „Odkrycia te sugerują, że z użyciem odpowiednich technik biochemicznych immunoregulatorowy potencjał cząsteczek ES nicieni Anisakis może być dalej scharakteryzowany i wykorzystany w profilaktyce chorób zapalnych lub w ich leczeniu. Partnerzy projektu PARAFISHCONTROL (Advanced Tools and Research Strategies for Parasite Control in European farmed fish) zamierzają podnieść zrównoważenie i konkurencyjność europejskiej akwakultury. Z powodzeniem osiągają swój cel, o czym świadczy niedawno opublikowany artykuł – pogłębiają naszą wiedzę o interakcjach między rybami a ich pasożytami oraz opracowują innowacyjne rozwiązania i narzędzia do profilaktyki, kontrolowania i ograniczania najbardziej szkodliwych gatunków pasożytów, które atakują najczęściej hodowane w Europie gatunki ryb. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły