Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Od najlepszych praktyk po daty minimalnej trwałości – nowa społeczność online staje do walki z marnotrawieniem żywności

Kraje unijne wyrzucają 88 milionów ton żywności rocznie i z tego powodu grupa ekspertów z 13 krajów uruchomiła platformę, aby dzielić się wiedzą z konsumentami, producentami i detalistami w nadziei na zredukowanie tej liczby.

Społeczeństwo

Żywność marnowana w Europie wystarczyłaby do dwukrotnego wyżywienia wszystkich głodujących na świecie wg danych Komisji Europejskiej z 2015 r.. Konsorcjum ekspertów zawiązało społeczność online, aby pomóc uporać się z tym problemem. Powołana w ramach finansowanego ze środków UE projektu REFRESH społeczność ekspertów ma na celu stworzenie platformy do wymiany wiedzy fachowej i promowania opartego na współpracy podejścia do zwalczania marnotrawienia żywności. Projekt jest efektem współpracy partnerów REFRESH i Unijnej Platformy ds. Strat i Marnotrawienia Żywności Komisji Europejskiej. Platforma jest skarbnicą wiadomości na temat marnotrawienia żywności w całej UE i rozwiązań mających je ograniczyć. Udostępnia materiały opracowane z myślą o sprzedawcach detalicznych, producentach, pracodawcach i klientach, między innymi pliki audio, infografiki i sprawozdania z prac badawczych. Animowane materiały wideo, które stanowią część kampanii, zachęcają odbiorców do proszenia w restauracjach o zapakowanie na wynos niedojedzonych dań i do kierowania się rozsądkiem przy sprawdzaniu dat minimalnej trwałości. Narzędzie do mapowania umożliwia producentom identyfikowanie możliwości ograniczania odpadów w procesie produkcji, podczas gdy ramy redystrybucji mają pomóc dostawcom dostosowywać własne procesy do radzenia sobie z nadwyżkami żywności. Zastępowanie paszy dla zwierząt rolnymi produktami ubocznymi i żywnością, która jest obecnie wyrzucana, może mieć istotny wpływ na ilość ziarna dostępnego do żywienia ludzi. Witryna udostępnia narzędzie, dzięki któremu producenci mogą przekonać się, czy ich odpady nadają się na paszę dla zwierząt. Można też w niej znaleźć opisy właściwych regulacji prawnych dla rolników i innych podmiotów z łańcucha żywnościowego. Dzięki bezpłatnemu udostępnianiu zasobów organizacjom i osobom fizycznym, społeczność REFRESH złożona ze 120 ekspertów zamierza wspomagać podejmowanie działań na każdym szczeblu łańcucha dostaw. Oferuje użytkownikom przestrzeń do wyszukiwania informacji na temat nowych podejść do ograniczania wielkości generowanych nadwyżek żywności, żywienia głodujących oraz zagospodarowywania żywności i pozostałości w najkorzystniejszy sposób oraz do dzielenia się tymi informacjami. Jak informuje Toine Timmermans, koordynator REFRESH, projekt ma na celu wniesienie wkładu w budowę odpowiedzialnego i zrównoważonego systemu żywnościowego poprzez ograniczanie odpadów i podnoszenie wartości nieuniknionych strumieni bocznych. Nowa platforma stworzy sieć zaangażowanych osób, które będą pracować nad skalowalnymi rozwiązaniami problemu poprzez dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i dowodami. Kierowany przez Uniwersytet w Wageningen, Holandia, projekt REFRESH (Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain) gromadzi 26 partnerów z 12 krajów europejskich i Chin. Partnerzy, wśród których znalazły się uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, rządy i społeczeństwo obywatelskie, chcą przyczynić się do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju 12.3 czyli do zmniejszenia o połowę ilości odpadów spożywczych w przeliczeniu na osobę na poziomie handlu detalicznego i konsumentów oraz ograniczenia strat żywności w łańcuchu produkcji i łańcuchu dostaw. Konsorcjum projektu tworzy interdyscyplinarny zespół dysponujący dogłębną wiedzą i potwierdzonym dorobkiem zdobytym w transgranicznych projektach badawczych. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły