Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wyznaczanie trendów w nauce: Poznajcie śródmiąższe, prawdopodobnie najnowszy narząd w Waszym ciele

Naukowcy donoszą, że odkryli nowy narząd, który może być największy ze wszystkich. Być może dzięki niemu odkryte zostaną nowe metody leczenia szerokiej grupy dolegliwości zdrowotnych, w tym także nowotworów.

Zdrowie

Jak to możliwe, że tak duży narząd umykał przez te wszystkie lata uwadze środowiska naukowego? Przez cały czas będąc tuż pod naszą skórą! Zespół badaczy z New York University School of Medicine ustalił, że śródmiąższe jest pełnoprawnym narządem, w dodatku największym w całym organizmie. Są to pierwsze badania identyfikując ten narząd jako strukturę rozciągającą się na cały organizm. Opublikowano je w czasopiśmie „Scientific Reports”. Można powiedzieć, że jest to składający się z ruchomego płynu szlak komunikacyjny. Śródmiąższe znajduje się pod powierzchnią skóry i między mięśniami, wyściełając układ pokarmowy, płuca i układ moczowy, a także otaczające je tętnice i żyły. Zespół podejrzewa, że połączone ze sobą i wypełnione płynem komory pełnią funkcję amortyzującą, przez co zapobiegają uszkodzeniom tkanki organów, mięśni i naczyń krwionośnych. Jak to się stało, że śródmiąższa nie odkryto wcześniej? Medycyna opiera się na tradycyjnych metodach badania tkanek. W technikach tych preparaty tkankowe przygotowuje się stosując związki chemiczne, odcinanie bardzo cienkich warstw i wybarwianie ich w celu uwidocznienia kluczowych składników. Jednakże taka metodyka pozbawia próbkę płynów. Bez płynnego wypełnienia, komory zapadają się sprasowując śródmiąższe jak naleśnik i utrudniając jego rozpoznanie. Badacze z NYU odkryli śródmiąższe dzięki zastosowaniu nowej technologii, która umożliwia badanie żywych tkanek, zamiast tkanek spreparowanych. Badali przewód żółciowy pacjenta w poszukiwaniu oznak nowotworu. Zamiast zwartej w strukturze tkanki łącznej, której się spodziewano, dr Neil Theise, profesor patologii na NYU Langone Health w Nowym Jorku i współautor badania, dojrzał komory wypełnione płynem. Do tej pory środowisko naukowe żyło w przekonaniu, że sprasowana warstwa była tkanką łączną o dużej gęstości. Dr Theise ze współpracownikami wywnioskowali, że taka struktura obecna jest nie tylko w przewodzie żółciowym, lecz otacza też wiele kluczowych narządów wewnętrznych. „Ten spowodowany procesem preparacji artefakt przez całe dekady sprawiał, że wypełnione płynem tkanki z całego organizmu na preparatach biopsyjnych wydawały się zwarte. Nasze wyniki prostują ten pogląd poszerzając wiedzę o anatomii większości tkanek”, powiedział w artykule brytyjskiego dziennika „Independent”. Omawiając to przypadkowe odkrycie z „National Geographic”, dr Theise dodał: „Mówimy o pozostałym płynie pozakomórkowym, który do tej pory zaniedbywano. Około 70% ludzkiego organizmu składa się z wody, a około dwóch trzecich tej puli znajduje się w komórkach. Pozostała jedna trzecia została tylko częściowo poznana”. Szybki biologiczny transport dla poprawy terapii leczniczych Naukowcy są przekonani, że śródmiąższe jest źródłem limfy, związanego z procesami odpornościowymi płynu krążącego w układzie limfatycznym. Znaleźli dowód na to, że komórki nowotworowe z guzów mogą przez śródmiąższe przemieszczać się do układu limfatycznego. Zrozumienie mechanizmu przemieszczania się przez tę część organizmu mogłoby poszerzyć wiedzę naukowców o procesie rozprzestrzeniania się nowotworów. W rozmowie z „Independent” dr Theise wysunął następującą tezę o potencjale śródmiąższa: „Odkrycie to może przyspieszyć postępy naukowe w medycynie, a możliwość bezpośredniego pobierania próbek płynu śródmiąższowego może stać się ważnym narzędziem diagnostycznym”.

Kraje

Stany Zjednoczone