Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Drony będą pomagać śledczym w reagowaniu w przypadku ataków chemicznych, biologicznych i jądrowych

Naukowcy wykorzystują bezzałogowe pojazdy i roboty do gromadzenia informacji i próbek pochodzących z miejsc zbrodni lub katastrof. Ich inicjatywa pomoże ratować ludzkie życie.

Bezpieczeństwo

Zagrożenia związane z materiałami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi, jądrowymi i wybuchowymi (CBRNe) stanowią jeden z najważniejszych problemów w zakresie bezpieczeństwa. Przypadkowe lub celowe zdarzenia spowodowane przez takie czynniki mogą być niebezpieczne dla ludzi. Mogłyby one również utrudniać i zagrażać wszelkim późniejszym dochodzeniom kryminalistycznym. Aby sprostać wyzwaniom związanym z badaniem takich incydentów, naukowcy z finansowanego przez UE projektu ROCSAFE opracowują strategie i technologie, które zautomatyzują zbieranie dowodów związanych z miejscami, w których doszło do CBRNe. Odbywa się to za pomocą zdalnie sterowanych zrobotyzowanych statków powietrznych (RAV) i zrobotyzowanych pojazdów naziemnych (RGV). Według relacji zamieszczonej na stronie irlandzkiego dziennika „TheJournal.ie” zespół badawczy przeprowadził niedawno test mający na celu ocenę tego, w jaki sposób osoby udzielające pierwszej pomocy, pracownicy służb ratunkowych i specjaliści kryminalistyczni zareagowaliby na scenariusze związane z „brudną bombą”. Brudne bomby to broń łącząca odpady promieniotwórcze z konwencjonalnymi materiałami wybuchowymi. Mogą one doprowadzić do skażenia okolicznego terenu oraz powodować straty w ludziach, obrażenia ciała, straty materialne, niepokoje społeczne i problemy gospodarcze lub degradację środowiska. Robotyczne pojazdy powietrzne i naziemne Jak wyjaśniono na stronie projektu ROCSAFE, ogólnym założeniem inicjatywy jest zasadnicza zmiana sposobu oceny wydarzeń związanych z CBRNe „w celu zapewnienia bezpieczeństwa śledczym na miejscu przestępstwa poprzez ograniczenie konieczności wchodzenia do miejsc wysokiego ryzyka, gdy muszą określić charakter zagrożeń i zebrać dane kryminalistyczne”. Najpierw miejsce zdarzenia będzie oceniane przez RAV – które posiadają kamery i zminiaturyzowane systemy czujników zagrożenia radiologicznego, jądrowego, chemicznego i biologicznego. Wszystkie obrazy i dane będą przesyłane strumieniowo do centrum dowodzenia przy użyciu centralnego oprogramowania do zarządzania decyzjami. Dane będą analizowane i wyświetlane „w wyrafinowanym i intuicyjnym interfejsie z mapami i wideo, pokazującym wyniki analiz i przedstawiającym odczyty w kontekście geograficznym. Umożliwi to dowódcy ocenę charakteru zagrożeń, opracowanie planu działania i planu zebrania dowodów, w razie potrzeby przy wsparciu centralnego systemu podejmowania decyzji”. Po zakończeniu tego procesu wkraczają RGV, których zadaniem jest zebranie materiału kryminalistycznego lub dowodów, a które poruszają się po automatycznie zoptymalizowanych trasach w celu uniknięcia zagrożeń. „W ten sposób dzięki ROCSAFE miejsca zdarzeń CBRNe będą oceniane szybciej i dokładniej, niż jest to obecnie możliwe, a dowody przestępstwa będzie można gromadzić bez narażania personelu na ryzyko”. Ponadto RAV i RGV są odporne na deszcz i wiatr oraz doskonale radzą sobie z nierównościami i przeszkodami. Projekt ROCSAFE (Remotely Operated CBRNe Scene Assessment Forensic Examination) jest prowadzony pod kierunkiem National University of Ireland Galway i skupia różnych ekspertów z sektora prywatnego i publicznego, w tym Irlandzkie Siły Obronne. Cytowany w magazynie „Horizon” prof. Michael Madden z National University of Ireland Galway, koordynator projektu, powiedział: „Zamiast ludzi będziemy wysyłać w niebezpieczne miejsca roboty. Celem jest poprawa bezpieczeństwa śledczych na miejscu zdarzenia”. Uczony dodał też: „To rzadkie zdarzenia. Nikt nie ma z nimi do czynienia na co dzień”. Więcej informacji: strona projektu ROCSAFE

Kraje

Irlandia

Powiązane artykuły