European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-12

Article available in the following languages:

Nowe zasoby pomogą naukowcom zwalczać choroby przenoszone przez komary

Powstał serwis internetowy, który oferuje wiele nowych produktów i narzędzi do badania chorób przenoszonych przez różne owady i kleszcze.

Zdrowie icon Zdrowie

Według broszury informacyjnej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choroby przenoszone przez wektory stanowią ponad 17% wszystkich chorób zakaźnych, powodując ponad 700 000 zgonów rocznie. Są to zakażenia przenoszone przez wektory takie jak komary, kleszcze, muchy, muchy piaskowe i pchły. W ramach inicjatywy mającej na celu wspieranie badań w tej dziedzinie, w finansowanym przez UE projekcie INFRAVEC2 otworzono niedawno zreorganizowany sklep i stronę internetową. Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym INFRAVEC2, w serwisie można znaleźć kolonie komarów, które nie były wcześniej dostępne, takie jak Anopheles atroparvus, rozpowszechniony gatunek europejski. Był to główny wektor malarii u ludzi do czasu, gdy w 1975 roku Europę uznano za wolną od tej choroby. Jak czytamy na stronie internetowej, „gatunek ten mógłby ponownie przenosić malarię, gdyby środki kontrolne w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia zostały rozluźnione, a malaria ponownie pojawiła się w Europie. Mógłby również przenosić wirusy ludzkie, takie jak wirus Zachodniego Nilu”. Kolonia INFRAVEC2 została udostępniona naukowcom po zebraniu komarów z hiszpańskiej delty rzeki Ebro w 2017 r. Zastępuje ona „kilkudziesięcioletnią kolonię i pozwoli na dokładniejsze badania ryzyka i kontroli tego komara”. Nowe możliwości prowadzenia eksperymentów Strona INFRAVEC2 oferuje również dostęp do nowych technologii badania pasożytów malarii w komarach oraz kombinacji komarów zakażonych arbowirusami, jak również możliwości pracy w najwyższej klasy placówkach nad różnymi wektorami chorób, w tym muchą piaskową. Naukowcy będą mogli prowadzić niemożliwe do tej pory eksperymenty z zakresu podstawowej biologii muchy piaskowej oraz leiszmaniozy, potencjalnie śmiertelnej choroby dotykającej rocznie ponad 10 milionów ludzi. Muchy piaskowe przenoszą również wirusy ludzkie w Europie i poza nią, które mogą być badane w INFRAVEC2. „Dostęp do tych nowych narzędzi badawczych pomoże badaczom w szybszej identyfikacji leków i środków owadobójczych do opracowania”. Projekt INFRAVEC2 (Research Infrastructures for the control of vector-borne diseases) został uruchomiony w 2017 r. w celu zapewnienia europejskim badaczom biologii wektorów kluczowych zasobów badawczych. Jest on kontynuacją projektu INFRAVEC (Research capacity for the implementation of genetic control of mosquitoes) realizowanego w latach 2009–2014. INFRAVEC2 ma na celu zbudowanie trwałej europejskiej sieci placówek zajmujących się zwalczaniem chorób przenoszonych przez owady. Ognisko choroby wirusowej Zika w regionie Ameryk w latach 2015–2016, ponowne pojawienie się żółtej gorączki oraz wzrost liczby przypadków dengi i chikungunya jeszcze bardziej uwydatniły znaczenie zwalczania wektorów wirusów. Infrastruktura INFRAVEC2 będzie w stanie reagować na obecne epidemie chorób przenoszonych przez owady. Przyczyni się również do zwiększenia zdolności Europy do przewidywania przyszłych ognisk chorób przenoszonych przez owady oraz zapobiegania im. Jest to szczególnie ważne, ponieważ szybka nieplanowana urbanizacja, wzrost liczby podróży międzynarodowych, zmieniające się praktyki rolnicze i czynniki klimatyczne napędzają rozprzestrzenianie się wektorów na całym świecie, stanowiąc zagrożenie dla coraz większej liczby ludzi. WHO szacuje, że obecnie ponad 80% światowej ludności jest zagrożone chorobami przenoszonymi przez wektory. Więcej informacji: strona projektu INFRAVEC2

Kraje

Francja

Powiązane artykuły