Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowe centrum danych aspiruje do tego, by stać się najbardziej ekologicznym na świecie

W Szwecji rozpoczęto nowatorski projekt budowy prototypowego obiektu usług ICT. Jego ekonomiczną i energooszczędną koncepcję można by powielać w innych krajach UE.

Gospodarka cyfrowa

Według sprawozdania technicznego Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej sektor ICT, w tym centra danych, generuje nawet 2% globalnej emisji CO2. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na chmurę obliczeniową i szybkim wzrostem wykorzystania Internetu przewiduje się, że emisja dwutlenku węgla przez centra danych będzie się zwiększać. Finansowany przez UE projekt BodenTypeDC stanowi próbę odpowiedzi na to wyzwanie poprzez stworzenie zrównoważonego centrum danych. Jak czytamy w komunikacie prasowym na stronie internetowej projektu, jego tworzenie rozpoczęto niedawno. „Tak zwane centrum danych typu Boden nr 1 jest laboratorium eksperymentalnym i ośrodkiem demonstracyjnym, które w innowacyjny sposób łączy technologie”. Jego celem jest przetestowanie i potwierdzenie wykonalności wysoce energooszczędnego i przyjaznego dla środowiska prototypu w rzeczywistym środowisku operacyjnym. „Pomiary operacyjne i optymalizacja projektu centrum danych dostarczą szablonów informacji i analiz dla placówek, które chcą skopiować to rozwiązanie w wybranym przez siebie miejscu”. Obiekt „będzie miał 500 kW mocy obliczeniowej”. Jego uruchomienie planowane jest na koniec 2018 r., po zakończeniu niedawno rozpoczętych prac ziemnych i uzbrojeniu terenu. Ze Szwecji do innych państw UE Centrum danych będzie miało siedzibę w Boden, na północy Szwecji, stąd nazwa BodenTypeDC. Jak podano na stronie internetowej projektu, około dziesięć lat temu Szwecja i kraje skandynawskie stały się obszarem wzrostu na światowych rynkach centrów danych. Nie jest to zaskakujące, ponieważ operatorzy centrów danych coraz częściej poszukują lokalizacji w chłodniejszym klimacie, aby zmniejszyć zużycie energii przeznaczonej na chłodzenie urządzeń. Chłodniejsze regiony, takie jak Europa Północna, charakteryzują się również niższymi cenami energii, a dostępność energii odnawialnej w regionie sprawia, że stają się one bardziej atrakcyjne dla infrastruktur centrów danych. Firmy takie jak Facebook i Google już zainwestowały w regionie, również czerpiąc korzyści z ekonomii skali. Wydajność energetyczna Jak czytamy w serwisie CORDIS, w projekcie zastosowano nowe podejście, które obejmuje „modułową konstrukcję centrów danych, system chłodzenia świeżym powietrzem połączony z chłodnicą ewaporacyjną, wykorzystujący wyłącznie energię odnawialną »wolną od harmonicznych« i zużywający mniej mocy UPS”. Konsorcjum uczestniczące w projekcie skoncentruje się w szczególności na równoważeniu obciążenia pracą, efektywności przepływu powietrza i modułowości. Dla firm chętnych do wzięcia udziału w eksperymencie badawczym dostępna będzie pewna przestrzeń kolokacyjna. Centrum danych dąży do osiągnięcia efektywności wykorzystania energii (PUE) na poziomie 1,1 lub niższym. PUE wskazuje efektywność energetyczną centrum danych, przy czym idealna wartość to 1, a średnia światowa to około 2,0. Realizacja projektu BodenTypeDC (Prototyping the most energy and cost efficient data center in the world: The Boden Type Data Center) rozpoczęła się w październiku 2017 r. Innym ważnym celem jest wykazanie, że prototyp można powielać w innych europejskich lokalizacjach, posiadających mniej korzystne warunki klimatyczne. Więcej informacji: strona projektu BodenTypeDC

Kraje

Węgry

Powiązane artykuły