European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Nowe centrum danych skupia na sobie uwagę dzięki swojej energooszczędnej i ekonomicznej koncepcji

Finansowany ze środków UE prototypowy obiekt usług TIK w Szwecji został uhonorowany za wysiłki na rzecz zmniejszenia swojego wpływu na środowisko.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W związku z ich szybko rosnącym śladem węglowym centra danych koncentrują się na kontrolowaniu swojego wpływu na środowisko. Zaawansowane technologie już teraz usprawniają procesy obliczeniowe, przechodząc na użycie odnawialnych źródeł energii i poszukując bardziej efektywnych sposobów chłodzenia centrów danych i ponownego wykorzystania ich ciepła odpadowego. Finansowany ze środków UE projekt BodenTypeDC stoi na czele inicjatywy mającej na celu stworzenie energo- i zasobooszczędnego, zrównoważonego centrum danych. Niedawno doceniono go za poczynione w jego ramach postępy. Jak czytamy w komunikacie prasowym na stronie internetowej projektu, centrum danych BodenTypeDC otrzymało nagrodę DCD Awards 2019 w kategorii „Nienastawiona na zysk inicjatywa przemysłowa roku”. Kategoria ta polega na „uznaniu znaczących inicjatyw mających na celu edukację i wpływanie na sektor centrów danych, który tworzą organizacje pozarządowe, zawodowe i środowiska akademickie”, jak czytamy na stronie internetowej Data Center Dynamics. „Ten sfinansowany w ramach europejskiego projektu Horyzont 2020 prototypowy obiekt o mocy 500 kW zlokalizowany w małym miasteczku Boden wykorzystuje każdy możliwy sposób, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko: zasilany jest energią odnawialną i nie korzysta z akumulatorów ani agregatów prądotwórczych”.

Efektywność wykorzystania energii

Jak podsumowano w prezentacji projektu, objęte nim centrum danych, Boden Type DC One, uruchomione w celu zbudowania i przetestowania wysokowydajnego prototypu o efektywności wykorzystania energii (ang. power usage effectiveness; PUE) na poziomie 1,1 lub niższym, wykorzystuje w 100 % energię odnawialną, a także technologie chłodzenia powietrzem i chłodzenia ewaporacyjnego. PUE jest standardową obowiązującą w branży miarą służącą do pomiaru efektywności energetycznej centrum danych, przy czym idealna wartość wynosi 1, a średnia światowa to około 2,0. Niedawno opublikowany na stronie internetowej projektu komunikat prasowy wyjaśnia: „W tej chwili nasze centrum danych na północy Szwecji działa z chwilową wartością PUE równą 1,007. Centrum danych zostało zbudowane przy najniższym z niskich wydatków kapitałowych i działa dosłownie na powietrze. Teraz konsorcjum mierzy wysoko: przyciągnąć uwagę podmiotów z branży oraz opracować najlepsze praktyki, a w razie potrzeby wpłynąć na przepisy”. W tym samym komunikacie prasowym podkreślono, że oprócz zmniejszenia emisji CO2 celem globalnym jest „budowa centrów danych o minimalnym wpływie na środowisko”. Dalej czytamy: „Jak przyczyniło się do tego centrum danych BodenType? Poprzez umożliwienie swobodnego dostępu do wyników, które powstają w wyniku silnej współpracy podmiotów różniących się pod względem wielkości, pochodzenia i branży. Ten projekt dowiódł, że naprawdę warto sobie ufać, współpracować i korzystać z doświadczeń i wyników drugiej strony”. Realizacja projektu BodenTypeDC (Prototyping the most energy and cost efficient data center in the world: The Boden Type Data Center) ma zakończyć się we wrześniu 2020 roku. Jak podano na stronie internetowej projektu, około dziesięć lat temu Szwecja i kraje skandynawskie stały się obszarem wzrostu na światowych rynkach centrów danych. Nie jest to zaskakujące, ponieważ operatorzy centrów danych coraz częściej poszukują lokalizacji w chłodniejszym klimacie, aby zmniejszyć zużycie energii przeznaczonej na chłodzenie urządzeń. Dostępność energii odnawialnej w regionie jest kolejnym elementem, który sprawia, że takie miejsca jak Boden lepiej nadają się do stosowania takich infrastruktur. Więcej informacji: strona internetowa projektu BodenTypeDC

Kraje

Węgry

Powiązane artykuły