Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Badanie ujawnia szkodliwy wpływ leków na bazie konopi na mózg

Naukowcy wykazali, że długotrwałe przyjmowanie związków chemicznych obecnych w marihuanie negatywnie wpływa na pracę mózgu i pamięć.

Zdrowie

Intensywność badań prowadzonych w tym temacie znacznie się w ostatnich latach zwiększyła, a to na skutek dyskusji, jaka rozgorzała na świecie na temat przepisów mających uregulować stosowanie konopi, a w szczególności ich zastosowanie w medycynie. Choć istnieją liczne doniesienia na temat ryzyka wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym na skutek częstego, regularnego spożycia konopi, potencjalne skutki uboczne długotrwałej ekspozycji na leki na bazie konopi nie zostały dotąd w pełni zbadane. Naukowcy częściowo wspierani przez projekt SynaNet, finansowany ze środków UE, ustalili, że ciągłe stosowanie konopi lub leków na bazie konopi prowadzi do problemów z pamięcią. Ich badanie zostało niedawno opublikowane w czasopiśmie „Journal of Neurochemistry”. „U myszy długotrwale narażonych na działanie WIN 55,212-2 zaobserwowaliśmy zaburzenia pamięci rozpoznawczej i różnice w metabolicznej aktywności komórek mózgu, jak również nieprawidłowości dotyczące połączeń synaptycznych w obwodach, które warunkują przetwarzanie informacji przechowywanych w pamięci”, donoszą badacze. Efekty uboczne Badacze z Uniwersytetu Lizbońskiego i Lancaster University zbadali wpływ długotrwałego, nieciągłego (30 dni) narażenia na działanie kannabinoidów na metabolizm komórek mózgu, połączenia synaptyczne w mózgu oraz pamięć rozpoznawczą. Skoncentrowali się oni na konsekwencjach stosowania konkretnego leku konopnego, tj. WIN 55,212-2, związku chemicznego opisanego jako pochodna aminoalkylindolu, który wywołuje skutki podobne do tych otrzymywanych dzięki kannabinoidom, np. tetrahydrokannabinolowi – składnikowi aktywnemu konopi. Autorzy podkreślili znaczenie badania dla osób stosujących terapie na bazie kannabinoidów w leczeniu różnych medycznych schorzeń. „Wyjaśnienie wpływu kannabinoidów na pracę mózgu ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju narzędzi terapeutycznych, mających łagodzić skutki uboczne stosowania terapii na bazie kannabinoidów bezpośrednio w obszarach poddanych leczeniu”. Popularność leków na bazie konopi stosowanych w terapii wielu chorób, w tym padaczki, stwardnienia rozsianego i przewlekłego bólu, nieustannie rośnie. Omawiając wnioski płynące z badania w komunikacie prasowym Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, Ana Sebastião, kierownik grupy badawczej, tłumaczy: „Jak w przypadku wszystkich leków, tak również i w tym przypadku terapie na bazie kannabinoidów nie tylko korzystnie wpływają na objawy choroby, ale niosą ze sobą również działania niepożądane”. Podkreśla również, że „wyniki badań są bardzo ważne z punktu widzenia opracowania strategii farmakologicznych zmierzających do zmniejszenia poznawczych skutków ubocznych obecnie stosowanych terapii na bazie kannabinoidów, które okazały się skuteczne w walce z wieloma chorobami neurologicznymi”. Jak podsumowano na stronie internetowej projektu, projekt SynaNet powstał z myślą o „promowaniu wspólnych interdyscyplinarnych i translacyjnych badań poprzez podnoszenie poziomu skuteczności transferu wiedzy, wymianę dobrych praktyk badawczych oraz zwiększanie mobilności początkujących badaczy”. W programie udział wzięli badacze z czterech uniwersytetów z Włoch, Portugalii, Finlandii i Zjednoczonego Królestwa. Projekt SynaNet (Neurologic and Psychiatric Disorders: from synapses to networks) ma na celu poznanie mechanizmów chorób neurologicznych i psychicznych oraz stwarza szereg możliwości prowadzenia badań i uczestnictwa w szkoleniach. Zgodnie z informacjami podanymi w serwisie CORDIS, tematyka badań obejmuje „starzenie się, choroby neurodegeneracyjne i związane z pobudliwością neuronów (o podłożu psychicznym bądź neurologicznym), stany zapalne układu nerwowego, synchronizację/desynchronizację w obrębie układu nerwowego”. Partnerzy projektu twierdzą, że tematyka będąca przedmiotem badań prowadzonych w ramach projektu SynaNet jest niezwykle istotna z punktu widzenia potrzeb społeczeństwa zarówno europejskiego, jak i globalnego. Dotyczy to również wpływu kannabinoidów na obwody w mózgu, zaburzenia połączeń synaptycznych w chorobie Alzheimera i schizofrenii oraz powiązań pomiędzy funkcjonowaniem połączeń synaptycznych a zaburzeniami snu. Więcej informacji: strona internetowa projektu SynaNet

Kraje

Portugalia

Powiązane artykuły