European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-12

Article available in the following languages:

Nowa wyszukiwarka umożliwia szybsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze udostępnianie treści

Wyszukiwarka, która ma wkrótce zostać udostępniona użytkownikom, radykalnie zmieni sposób udostępniania informacji online, eliminując konieczność łączenia się z serwerami.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Wyobraź sobie, że możesz obejrzeć swój ulubiony program telewizyjny online, nawet jeśli serwer przechowujący zawartość uległ awarii. Albo pomyśl o wyszukiwaniu informacji w Internecie bez reklam wyświetlanych na podstawie wcześniejszych wyszukiwań. Użytkownicy współczesnych wyszukiwarek są narażeni na problemy związane z awariami serwerów i niechcianymi reklamami, ale już wkrótce to się zmieni dzięki nowej wyszukiwarce, która zostanie uruchomiona w pierwszym kwartale 2019 roku. Oparta na technologii blockchain wyszukiwarka Aarzoo, opracowana na podstawie rezultatów zakończonego projektu PURSUIT finansowanego przez UE, ma zmienić sposób udostępniania treści online. Aarzoo eliminuje konieczność łączenia się z serwerami i umożliwia bardziej efektywne udostępnianie treści. Wyniki wyszukiwania dostarczane przez wykorzystujący technologię Stealth silnik Aarzoo będą „wiernie odpowiadać zapytaniu i będą całkowicie wolne od wpływu promowanych czy sponsorowanych danych”, mówi Vinod Sujan, dyrektor i założyciel firmy Aarzoo Search, w artykule zamieszczonym w serwisie biznesowym „Moneycontrol”. Aby to umożliwić, nowa wyszukiwarka nie będzie wykorzystywać płatnych wyników wyszukiwania do generowania sprzedaży w Internecie, przekierowywania ruchu na strony klientów czy generowania potencjalnych klientów. Jak działa system? Dzięki wykorzystaniu architektury PURSUIT użytkownicy mogą uzyskać informacje bez konieczności bezpośredniego dostępu do serwerów, na których są one przechowywane. Zamiast tego mogą uzyskać dostęp do danych lub ich części z wielu różnych miejsc, ponieważ poszczególne komputery mogą kopiować i ponownie publikować treści po ich otrzymaniu. Dzięki decentralizacji wyszukiwania podejście oparte na technologii blockchain gwarantuje uzyskanie bezstronnych wyników, które są bardziej bezpieczne i zapewniają prywatność. Wynika to z tego, że informacje nie są przechowywane na centralnym serwerze. Wyszukiwarka Aarzoo, jak tłumaczy Sujan, „zasadniczo skaluje model peer-to-peer, używany przez aplikacje do udostępniania plików na kilku poziomach, aż do bezprecedensowego, złożonego poziomu całego Internetu. Technologia Stealth koncentruje się na budowie solidnej infrastruktury wyszukiwania, która potencjalnie mogłaby sprawić, że Internet stanie się szybszy, wydajniejszy i będzie radził sobie dużo lepiej z szybko rosnącym globalnym zapotrzebowaniem użytkowników”. „Co” a nie „kto” W takim systemie wymieniane informacje stają się ważniejsze od podmiotów je przekazujących. W komunikacie prasowym opublikowanym na stronie Uniwersytetu w Cambridge, będącego partnerem projektu , starszy pracownik naukowy dr Dirk Trossen wyjaśnia, czym obecnie używany system różni się od koncepcji PURSUIT: „Obecna architektura Internetu opiera się na koncepcji, zgodnie z którą komputery wywołują się nawzajem, a między nimi przesyłane są pakiety danych. Użytkowników nie interesuje jednak lokalizacja przechowywania danych ani połączenie punktów końcowych. Wręcz przeciwnie, potrzebują tylko treści, które mogą dzięki temu uzyskać. „Nasz system koncentruje się na tym, w jaki sposób ludzie korzystają z Internetu, w celu uzyskiwania dostępu do treści. Na pierwszym miejscu stawia informacje”, dodaje dr Trossen. „Jedynym powodem, dla którego adresy internetowe i serwery są teraz dla nas ważne, jest to, że twórcy Internetu mówią nam, że ich potrzebujemy. To, czego tak naprawdę szukamy, to treści i informacje”. Oparta na technologii Stealth wyszukiwarka Aarzoo, której uruchomienie zaplanowano na pierwszy kwartał 2019 roku, ma zdemokratyzować, rozproszyć i zdecentralizować proces pozyskiwania danych i informacji. Projekt PURSUIT (Publish Subscribe Internet Technology), który był inspiracją przy jej opracowywaniu, został zakończony w 2013 roku. Więcej informacji: strona projektu PURSUIT

Kraje

Finlandia

Powiązane artykuły