Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Nowe narzędzia do walki z niewłaściwym wykorzystaniem danych online

Jakimi środkami dysponują obywatele, by kontrolować swoją prywatność w sieci? Jakimi środkami dysponują przedsiębiorcy, by zapewnić zgodność z europejskim prawem ochrony danych? Odpowiedzi na te pytania dostarczył pewien unijny projekt, w ramach którego powstało sześć pomocnych narzędzi.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Rozwój technologii cyfrowych stanowi spore wyzwanie dla współczesnej koncepcji prywatności. Codziennie olbrzymie ilości danych są z ogromną prędkością i na niespotykaną dotąd skalę zbierane, udostępniane i przechowywane. Każde działanie wykonywane na urządzeniach podłączonych do sieci generuje dane, które mogą być wykorzystane lub użyte niezgodnie z prawem bez wiedzy użytkownika. Kontrolowanie tego, kiedy i jak nasze dane osobowe są wykorzystywane przez innych, jest niemożliwe, szczególnie odkąd udostępnianie informacji stało się nieodłączną praktyką uczestnictwa w życiu społecznym. Aby móc rozwiązać ten problem, partnerzy konsorcjum PRIVACY FLAG, finansowanego ze środków UE, stworzyli przydatne narzędzia wspierające ochronę prywatności i danych osobowych, które bazują na innowacyjnym systemie zwanym UPRAAM (Universal Privacy Risk Area Assessment Methodology). Metodologia UPRAAM, opracowana przez zespół projektu, polega na ocenie zgodności aplikacji, witryn internetowych oraz technologii internetu rzeczy (IoT) z zapisami RODO i szwajcarskim prawem ochrony danych. Dzięki narzędziom UPRAAM obywatele mogą sprawdzić, czy ich prawo do prywatności jest respektowane, zaś przedsiębiorstwa mogą uzyskać niezbędną pomoc w praktycznym zastosowaniu przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Narzędzia dla obywateli Powstały trzy narzędzia, które mają pomóc obywatelom w monitorowaniu i kontrolowaniu ich prywatności: aplikacja na smartfona, dodatek do przeglądarki oraz obserwatorium zagrożeń. Aplikacja na smartfona informuje użytkowników o potencjalnych zagrożeniach dla prywatności ze strony aplikacji zainstalowanych w telefonach i tabletach z systemem operacyjnym Android. Na podobnej zasadzie działa dodatek do przeglądarki, który powiadamia użytkownika o możliwym naruszeniu prywatności podczas przeglądania stron internetowych. Narzędzie rozpoznaje oprogramowanie i witryny jako przyjazne i bezpieczne pod względem prywatności lub jako zagrażające prywatności na podstawie analiz z wykorzystaniem danych wejściowych z urządzeń wspomagających oraz danych pozyskiwanych drogą crowdsourcingu od użytkowników końcowych UPRAAM. Trzecie narzędzie dostępne dla obywateli, choć równie użyteczne dla ustawodawców, deweloperów witryn internetowych, badaczy bezpieczeństwa i przedsiębiorców, dostarcza ogólnych informacji na temat prywatności danych w internecie. Obserwatorium prezentuje informacje na temat przyjmowania najlepszych praktyk w sieci za pomocą wykresów i tabel oraz identyfikuje problemy związane z ogólnie dostępnymi technologiami, które nie zapewniają bezpieczeństwa danych. Linki do powyższych trzech narzędzi znajdują się na stronie internetowej projektu PRIVACY FLAG. Narzędzia dla przedsiębiorców Kolejne trzy narzędzia koncentrują się na pomocy przedsiębiorstwom w praktycznym zastosowaniu prawa o ochronie danych. Pierwsze z nich, zwane paktem o prywatności (Privacy Pact) jest dobrowolnym, choć prawnie wiążącym, mechanizmem wdrożonym w celu zachęcania przedsiębiorstw spoza UE do zobowiązania się do przestrzegania europejskich regulacji dotyczących ochrony danych. Przedsiębiorstwa, które podpiszą pakt o prywatności, otrzymają znak certyfikujący świadczący o przestrzeganiu europejskich standardów ochrony danych. Innym pomocnym narzędziem jest europejski portal prywatności European Privacy Portal, który zawiera pomocne linki do materiałów źródłowych z zakresu prawa, projektów badawczych, zasobów i organizacji zajmujących się ochroną prywatności i danych osobowych. Ostatnie narzędzie to system certyfikacji ochrony danych, zaprojektowany do analizowania zgodności produktów, usług i systemów zarządzania informacjami z postanowieniami RODO, zwany systemem certyfikacji EuroPrivacy. Jest to jedyny w swoim rodzaju system stworzony również z myślą o nowych technologiach, takich jak internet rzeczy i inteligentne miasta. Zdaniem partnera projektu z ramienia Uniwersytetu w Bristolu, prof. Andrew Charleswortha, którego wypowiedź pojawiła się w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej uniwersytetu, system ten „jest przykładem na zrównoważony charakter rezultatów projektu”. Konsorcjum PRIVACY FLAG (Enabling Crowd-sourcing based privacy protection for smartphone applications, websites and Internet of Things deployments) wspiera ochronę prywatności obywateli poprzez połączenie crowdsourcingu, technologii informacyjno-komunikacyjnych i wiedzy prawniczej. Projekt zakończył się w kwietniu 2018 r. Więcej informacji: strona projektu PRIVACY FLAG

Powiązane artykuły