CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Jak wyzwolić pełen potencjał internetu rzeczy

Jedna z unijnych inicjatyw ma pomóc przedsiębiorstwom tworzyć nowe platformy dla skomunikowanych ze sobą inteligentnych przedmiotów, które nie będą wymagały dużych inwestycji.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Według prognoz zamieszczonych w raporcie ONZ, do 2030 r. na świecie będą już 43 megamiasta, w których liczba mieszkańców przekroczy 10 milionów, a do 2050 r. prawdopodobnie 68 % światowej populacji będzie mieszkać na obszarach miejskich. Wraz z postępującą urbanizacją dobre zarządzanie miastami staje się ważniejsze niż kiedykolwiek. Koncepcja inteligentnych miast zyskuje na popularności, gdyż otwiera możliwości poprawy jakości życia, począwszy od takich jego aspektów jak energia i środowisko, a skończywszy na transporcie i opiece zdrowotnej. Chociaż internet rzeczy jest postrzegany jako kluczowy element inicjatyw na rzecz inteligentnych miast, ukierunkowanych np. na zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia lub poprawę warunków ruchu drogowego, jego potencjał nadal nie jest w pełni wykorzystywany. Główną przeszkodą utrudniającą wprowadzanie kolejnych innowacji jest rozwój konglomeratów infrastrukturalnych wokół danych internetu rzeczy. Mają one wpływ na zdolność programistów do tworzenia usług o wartości dodanej na wielu platformach i w wielu sektorach. Finansowany ze środków UE projekt bIoTope ma na celu znalezienie rozwiązania tego problemu poprzez uruchomienie w Brukseli, Lyonie i Helsinkach serii pilotażowych inicjatyw dotyczących inteligentnych miast. Dodatkowo podobny pilotażowy projekt zostanie zrealizowany w Petersburgu w Rosji. Strona projektu informuje, że wyniki pilotażowych inicjatyw – odnoszących się do konkretnego aspektu lub wielu różnych aspektów inteligentnych miast – zostaną wykorzystane „do walidacji efektywności platformy bIoTope – systemu systemów dla internetu rzeczy”. Dotyczą one rozmaitych dziedzin, takich jak stacje ładowania samochodów elektrycznych, samodzielne zarządzanie budynkami i sprzętem oraz inteligentne monitorowanie jakości powietrza. Ich wyniki „zapewniają również konkretne dowody na działanie koncepcji dotyczącej konfiguracji i scenariuszy w zakresie interoperacyjności systemu internetu rzeczy w środowiskach inteligentnych miast”. Wśród nich można wymienić inteligentne liczniki, wspólnie użytkowane pojazdy elektryczne, inteligentne oświetlenie i hiperlokalne dane pogodowe, a także inteligentne ścieżki rowerowe. Interoperacyjność i otwartość W swoim artykule dr Michelle Supper, dyrektor Open Platform 3.0 Forum w partnerującej projektowi firmie X/Open Company Ltd., stwierdziła: „Zastosowanie otwartych, niezastrzeżonych standardów będzie kluczem do przyszłego sukcesu inteligentnych miast”. Dr Supper wyjaśnia proces na podstawie konkretnego przykładu: „Wyobraźmy sobie, że autonomiczny samochód zawozi mieszkańca inteligentnego miasta do biura. Po dostarczeniu pasażera pojazd połączyłby się z miejskim internetem rzeczy umożliwiającym komunikację z lokalnymi urządzeniami w celu znalezienia i wybrania miejsca parkingowego i punktu ładowania. W drodze na miejsce parkingowe pojazd mógłby uzyskać dostęp do miejskich systemów monitorowania pogody i sygnalizacji świetlnej, aby wymienić informacje na temat czynników takich jak bezpieczeństwo czy warunki drogowe”. Podkreśla również znaczenie niczym niezakłóconej komunikacji pomiędzy poszczególnymi systemami. „Bez uzgodnionego standardu formatowania danych i struktur wymiany wiadomości między producentami systemów jest mało prawdopodobne, żeby taki stopień interoperacyjności był możliwy”. Jak czytamy na stronie projektu, nadrzędnym celem bIoTope (Building an IoT OPen innovation Ecosystem for connected smart objects) jest zapewnienie „niezbędnych, standaryzowanych otwartych interfejsów API [interfejsów programowania aplikacji], umożliwiających interoperacyjność pomiędzy obecnymi konglomeratami infrastrukturalnymi internetu rzeczy”. API odnosi się do określonego zestawu reguł i specyfikacji, za pomocą których programy mogą się komunikować. Partnerzy projektu są przekonani, że platforma bIoTope „pozwoli dostawcom produktów i usług internetu rzeczy na szybkie opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w dziedzinie internetu rzeczy z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji, które można łatwo integrować, tworząc bardziej zaawansowane rozwiązania o wyższej wartości bez ponoszenia znaczących kosztów programowania”. Więcej informacji: strona projektu bIoTope

Kraje

Finlandia

Powiązane artykuły