Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nadchodzi rewolucja w badaniach dzięki europejskiej chmurze dla otwartej nauki

Badania bez granic: przedstawiony niedawno wirtualny portal może pomóc naukowcom w przechowywaniu, udostępnianiu i korzystaniu z danych niezależnie od uprawianej dyscypliny nauki czy bliskości geograficznej.

Gospodarka cyfrowa

Europa oprócz tego, że może pochwalić się 1,7 milionem badaczy oraz 70 milionami osób zajmujących się zawodowo nauką i technologią, jest też jednym z największych na świecie producentów danych naukowych. Jednak rozdrobniona i niewystarczająca infrastruktura oznacza, że bogactwo wiedzy dostępnej w Europie nie może być w pełni wykorzystane. Aby temu zaradzić, Komisja Europejska wsparła utworzenie europejskiej chmury dla otwartej nauki (EOSC). Pomysł narodził się w 2015 roku jako sposób na przyspieszenie rozwoju nauki i innowacji w Europie i na świecie. EOSC-hub jest jednym z projektów finansowanych ze środków UE, który ma za zadanie wspierać i ułatwiać ten proces. Idea europejskiej chmury dla otwartej nauki została zaprezentowana niedawno na Uniwersytecie Wiedeńskim. Dzięki wirtualnemu środowisku EOSC dane będą mogły być przechowywane, udostępniane i ponownie wykorzystywane przez naukowców z różnych krajów i z różnych dziedzin. „Nauka nie powinna mieć granic”, podkreślił Carlos Moedas, unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji, w w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie internetowej „Phys.org”. Wspomagając i łącząc istniejącą infrastrukturę badawczą różnych społeczności badawczych i krajów, portal przyczynia się do otwartej produkcji i rozpowszechniania wiedzy w całej Europie. Urzeczywistnia on unijną wizję przejrzystej nauki opartej na danych, która posiada potencjał do zwiększania konkurencyjności i innowacyjności w UE. „Chmura reprezentuje otwartą naukę w jej najlepszym wydaniu”, dodaje Moedas. Informacje o portalu EOSC Na portalu EOSC można znaleźć ogólne informacje na temat EOSC i możliwości finansowania badań oraz omówienie postępów we wdrażaniu polityk dotyczących otwartej nauki i badań. Prezentowane są tutaj również aktualności i doniesienia na temat nadchodzących i przeszłych wydarzeń. Strona zatytułowana „Use Cases” podaje praktyczne przykłady funkcjonowania EOSC, które pokazują, jak usługi i zasoby chmury pomagają naukowcom i innowatorom w ich codziennej pracy. Można tam również znaleźć informacje na temat poszczególnych usług i zasobów, które podzielono na 8 kategorii: udostępnianie i odkrycia; przetwarzanie i analiza; zarządzanie danymi; obliczenia; przechowywanie; networking; szkolenia i wsparcie; oraz bezpieczeństwo i operacje. Usługi i zasoby EOSC są dostępne za pośrednictwem EOSC Marketplace. Niewątpliwą zaletą EOSC jest czas. Jako wirtualny pojedynczy punkt kontaktu EOSC znacząco skraca czas konieczny do uzyskania dostępu do danych, a dodatkowo może zrewolucjonizować sposób prowadzenia badań naukowych. Po dwóch latach od utworzenia portal potrzebuje teraz wsparcia naukowców, którzy pomogą w jego dalszym rozwoju. W tym samym komunikacie prasowym dyrektor generalny DG ds. Badań Naukowych i Innowacji Jean-Eric Paquet przekonuje, że „prace nad tworzeniem portalu wciąż trwają, dlatego społeczność naukowa musi włączyć się, aby pomóc w dokończeniu dzieła”. Dodaje również, że powstały „solidne ramy w postaci wytycznych FAIR (łatwość wyszukiwania, dostępność, interoperacyjność i możliwość wielokrotnego użycia), które określają, jaki rodzaj danych jest pożądany w chmurze”. Projekt EOSC-hub (Integrating and managing services for the European Open Science Cloud) koncentruje się na systemie integracji i zarządzania EOSC. System, zwany Platformą, jest pojedynczym punktem kontaktu, promującym odkrycia naukowe i współpracę. Europejska chmura dla otwartej nauki zostanie w całości uruchomiona w 2020 roku. Więcej informacji: strona projektu EOSC-hub

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły