Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zachęcamy do zgłaszania się do udziału w konkursie Horizon Impact Award!

Czy Twój unijny projekt wywarł zauważalny wpływ na społeczeństwo? Czy przyczynił się do lepszego zrozumienia naszego społeczeństwa, polityki lub środowiska? Jeśli tak, możesz wygrać nagrodę w wysokości 10 000 euro.

Społeczeństwo

Celem nagrody Horizon Impact Award jest zaprezentowanie szerszych korzyści społeczno-gospodarczych płynących z inwestycji UE w badania i innowacje, a także umożliwienie indywidualnym badaczom i zespołom przedstawienia najlepszych praktyk i osiągnięć. To jednak nie tylko nagroda pieniężna – zwycięzcy będą mieli również możliwość wzięcia udziału w profesjonalnie zrealizowanym filmie podkreślającym sukces projektu, otrzymają osobiste zaproszenie na uroczystość rozdania nagród w Brukseli, gdzie będą mieli okazję nawiązać kontakty z uczestnikami wysokiego szczebla z sektora biznesu, finansów i innowacji (nawet 4 000 osób!), a ich osiągnięcia zyskają szerokie zainteresowanie mediów i opinii publicznej. Brzmi ciekawie? Jeśli uważasz, że Twój projekt realizowany w ramach 7PR lub programu Horyzont 2020 może kwalifikować się do udziału w konkursie, zachęcamy do rozpoczęcia pracy nad zgłoszeniem! Termin składania zgłoszeń do nagrody Horizon Impact Award upływa 28 maja 2019 roku. Przede wszystkim wymagane będzie wykazanie efektywnej waloryzacji i wykorzystania wyników badań naukowych i innowacji. Więcej informacji można znaleźć tutaj.