Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bogata w białko alternatywa dla mięsa z myślą o zrównoważonej przyszłości

Uczeni proponują smaczne produkty żywnościowe i napoje na bazie roślin, które są korzystne dla zdrowia i bardziej przyjazne dla środowiska. Czy uda im się przekonać ludzi do jedzenia mniejszych ilości mięsa?

Żywność i zasoby naturalne

Rosnący apetyt na mięso nie tylko szkodzi zdrowiu, ale jest równie szkodliwy dla naszej planety. Przemawia za tym fakt, że przemysł mięsny odpowiada za około 15 % wszystkich emisji gazów cieplarnianych powodowanych działalnością człowieka. Co więcej, z powodu rosnącej liczby ludności na świecie utrzymanie konsumpcji mięsa na obecnym poziomie przestanie być możliwe. Stąd też powstaje zapotrzebowanie na wysokiej jakości, bogate w białko źródła pożywienia, których produkcja będzie uwzględniać kwestie dotyczące zdrowia ludzi, zrównoważenia środowiskowego i większej różnorodności biologicznej. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie ma być finansowany ze środków UE projekt PROTEIN2FOOD, w ramach którego opracowano wysokiej jakości produkty żywnościowe na bazie wysokobiałkowych zbóż i roślin strączkowych, w produkcji których zastosowano zoptymalizowane i zrównoważone metody wytwarzania i przetwarzania. Według zespołu projektu te niemięsne źródła białka są zarówno odżywcze, jak i przyjazne dla środowiska. Wielowymiarowa strategia dotycząca alternatywnej wysokobiałkowej żywności Uczeni z projektu PROTEIN2FOOD wytyczyli sobie ambitny cel. Zacytowany w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej OpenPR, dr Sven-Erik Jacobsen z Uniwersytetu Kopenhaskiego powiedział, że projekt ma na celu „(…) produkcję wysokobiałkowej żywności pochodzenia roślinnego, która będzie zrównoważona, a ponadto na tyle atrakcyjna dla konsumentów, że wybiorą ją zamiast produktów odzwierzęcych”. Być może jest to ambitne założenie, jednak 19 międzynarodowych partnerów projektu nie pozostawia prawie niczego przypadkowi. Ich badania i pozostałe działania obejmują cały zakres spożywczego łańcucha wartości: od uprawy zbóż oraz ekstrakcji i przetwarzania białek po opracowanie prototypowych produktów spożywczych i przeprowadzenie badań dotyczących ich akceptacji przez konsumentów. Przedmiotem projektu jest również ocena nowatorskich produktów pod kątem oferowanych przez nie możliwości w zakresie bardziej zrównoważonej produkcji żywności zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Ponadto partnerzy projektu koncentrują się na badaniu skutków społeczno-gospodarczych i politycznych związanych z nowo opracowanymi produktami, jak również na podnoszeniu świadomości i zacieśnianiu współpracy wśród wszystkich zainteresowanych stron. Kolejnym osiągnięciem projektu jest opracowanie internetowego narzędzia informacji geograficznej, mającego na celu promowanie uprawy wysokobiałkowych roślin w Europie. Narzędzie zawiera dane z 42 badań prowadzonych przez okres 32 lat (1985–2017) i dostarcza informacji na temat ponad 70 genotypów roślin uprawianych w ramach 7 systemów rolniczych w 3 różnych środowiskach. Użytkownicy mogą wybierać spośród różnych upraw (np. ciecierzyca, bób, soczewica, groch), różnych systemów gospodarowania (np. doraźne nawadnianie, nawożenie, gęstość siewu, zwalczanie chwastów), różnych struktur gleby (np. gliniaste, ilaste, piaszczyste) i wielu innych. Wysokobiałkowe rośliny rodzime i obce Badane przez uczonych rośliny uprawne są wartościowe pod względem ilości lub jakości białka. Niektóre z nich, takie jak szarłat czy komosa ryżowa, pochodzą z regionu andyjskiego w Ameryce Południowej. Zespół projektu pracuje nad dostosowaniem tych roślin do europejskich warunków klimatycznych, zwiększeniem zawartości i jakości białka oraz ulepszeniem obecnych metod ekstrakcji białek. Zespół opracował w sumie 55 innowacyjnych produktów żywnościowych z wykorzystaniem komosy ryżowej. Są wśród nich substytuty produktów mlecznych, zimne napoje, przekąski, sałatki, dania główne, pieczywo i ciasta. Uczeni prowadzą badania także nad roślinami tradycyjnie uprawianymi w Europie, takimi jak gryka, soczewica, bób i ciecierzyca, które zostały wykorzystane do stworzenia substytutów mięsa, na przykład hamburgerów, filetów z piersi kurczaka czy past do smarowania. Wśród innych produktów można wymienić makarony, napoje roślinne, batony proteinowe, płatki śniadaniowe i żywność dla dzieci. Jest to ostatni rok realizacji projektu PROTEIN2FOOD (Development of high quality food protein through sustainable production and processing), na który zaplanowano zebranie ostatnich odmian roślin, zbadanie i dostosowanie składników oraz przygotowanie prototypów produktów na potrzeby testów konsumenckich. Więcej informacji: strona projektu PROTEIN2FOOD

Kraje

Dania

Powiązane artykuły