CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Nowy szczep mikroglonu może pozwolić na produkcję wegańskiej żywności pozbawionej rybnego smaku

Dzięki wsparciu ze strony UE zwiększono skalę produkcji nowego szczepu mikroglonu, który cechuje się wyższą zawartością białka i lepszymi właściwościami organoleptycznymi niż szczep typu dzikiego.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Badacze wyhodowali nowy szczep mikroglonu o dużej zawartości białka, a portugalskiemu producentowi mikroglonów, firmie Allmicroalgae Natural Products, udało się zwiększyć skalę produkcji tego organizmu. Działania te były częścią finansowanego ze środków UE projektu ProFuture. Nowy szczep glonu Chlorella może umożliwić produkcję wegańskich produktów spożywczych, które nie tylko są bardziej odżywcze, ale też lepiej smakują. Zespół projektu ProFuture zamierza opracować rentowne i przyjazne dla środowiska technologie hodowli mikroglonów – organizmów, które mogą stanowić podstawę zrównoważonej, odżywczej i bogatej w białko żywności i paszy. Ze względu na wysoką wartość odżywczą mikroglonów i mały ślad węglowy ich hodowli są one jednym z najbardziej obiecujących środków zaspokajania potrzeb żywnościowych rosnącej światowej populacji. Jak napisano w artykule opublikowanym w witrynie „Nutrition Insight”, dostępne obecnie na rynku produkty na bazie mikroglonów „często cechują się »trawiastym« smakiem, intensywną zieloną barwą i rybnym zapachem”, które odstręczają wielu konsumentów. Nowy szczep chlorelli ma dobroczynny wpływ na zdrowie, zawiera więcej białka i, co najważniejsze z punktu widzenia konsumenta, nie nadaje produktom spożywczym niekorzystnego, rybnego zapachu. Jedną z organizacji zaangażowanych w prace nad nowym szczepem jest portugalski instytut badawczo-rozwojowy GreenCoLab, partner projektu ProFuture. Firma Allmicroalgae Natural Products, kolejny partner projektu, przeskalowała hodowlę szczepu w swoim zakładzie. Nowy szczep został następnie przekazany do hiszpańskiego Instytutu Badań i Technologii Rolno-Spożywczych (IRTA), który pełni rolę koordynatora projektu ProFuture. Trafił także do partnerów projektu: Flandryjskiego Instytutu Badawczego ds. Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności (ILVO) w Belgii oraz Niemieckiego Instytutu Technologii Żywności (DIL). W artykule czytamy, że ILVO ma określić, jak ten nowy składnik sprawdzi się w zastosowaniach spożywczych. Po opublikowaniu wyników tych badań IRTA i DIL, we współpracy z wytwórcami żywności, „zoptymalizują, w warunkach laboratoryjnych, zdrowe i smaczne receptury wykorzystujące ten glon”. Celem jest opracowanie wegańskich produktów spożywczych, takich jak wędliny, przekąski, zupy, śmietany warzywne, napoje dla sportowców, chleb i makaron, cechujących się zwiększoną wartością odżywczą i lepszymi właściwościami organoleptycznymi.

Hodowanie nowego szczepu

Aby uzyskać nowy szczep chlorelli, badacze wykorzystali technikę losowej mutagenezy – zaawansowane narzędzie wywołujące mutacje, używane do wytwarzania doskonalszych białek, enzymów, a nawet całych genomów. Stosując ten proces, zespół badaczy wyizolował najpierw dwa szczepy chlorelli: C3 oraz GL3. Jak napisano w artykule, „szczep C3 cechował się wyższą zawartością białka, ale komórki szczepu GL3 zawierały resztkowe ilości chlorofilu, niższą zawartość karotenoidów i wyższą zawartość białka niż szczep typu dzikiego, wyróżniając się także znacząco innym profilem aminokwasowym”. Dodatkowo kwas glutaminowy – aminokwas wykorzystywany w syntezie białek – „był obecny w ilościach porównywalnych z poziomami typowymi dla soi i spiruliny, nieobserwowanych u innych szczepów chlorelli. Ponadto stężenie komórek szczepu GL3 było wyższe niż w przypadku szczepu typu dzikiego, co »stanowczo dowodzi«, że może on stanowić istotne źródło białka, użyteczne w produkcji na dużą skalę”. Przeprowadzono także analizę bezpieczeństwa pod kątem metali ciężkich, potencjalnych alergenów, stabilności mikrobiologicznej, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, akryloamidu, cytotoksyczności i potencjalnych pozostałości pestycydów. Żywność wytworzona z zastosowaniem nowego szczepu chlorelli zostanie kompleksowo opisana z biochemicznego, technologicznego i organoleptycznego punktu widzenia. Wytwórcy żywności następnie przystosują najlepsze receptury do zwiększenia skali produkcji i przeprowadzą ocenę chłonności rynku. Realizacja czteroletniego projektu ProFuture (MICROALGAE PROTEIN INGREDIENTS FOR THE FOOD AND FEED OF THE FUTURE) zakończy się we wrześniu 2023 r. Więcej informacji: strona projektu ProFuture

Słowa kluczowe

ProFuture, żywność, mikroglony, Chlorella, szczep, białko, wegański

Powiązane artykuły