Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Czołowa europejska konferencja naukowo-techniczna zrzesza międzynarodową społeczność z branży biomasy

Tegoroczna edycja konferencji EUBCE (European Biomass Conference and Exhibition) poświęcona jest badaniom naukowym, innowacjom i kształtowaniu polityki opartej na nauce.

Zmiana klimatu i środowisko
Energia

EUBCE 2019 jest wiodącą europejską platformą naukową i przemysłową dotycząca biomasy, gdyż łączy jedne z największych konferencji naukowo-technicznych z wyjątkową wystawą branżową, przyciągając tym samym specjalistów w dziedzinie biomasy z całego świata. Oprócz wystawców reprezentujących środowiska naukowe i branżowe do udziału w EUBCE zaproszeni są także uczestnicy z wielu różnych dziedzin, między innymi badacze, inżynierowie, technolodzy, organizacje normalizacyjne, decydenci i instytucje finansowania. W tym roku dyskusje będą się koncentrować wokół tematyki dotyczącej zasobów biomasy, włączania bioenergii do systemów wytwarzania energii elektrycznej, a także biomasy w kontekście zrównoważonego rozwoju, wpływu na środowisko i kierunków polityki. Dodatkowo poruszone zostaną takie zagadnienia jak technologie przekształcania biomasy na potrzeby systemów grzewczych, chłodzących i elektrycznych, a także nośników energii, substancji chemicznych i materiałów. Energia wytwarzana z biomasy jest obiecującą alternatywą, biorąc pod uwagę walkę ze zmianą klimatu, więc odgrywa ważną rolę w ramach ogólnych dostaw energii ze źródeł odnawialnych. „Biomasa jest (…) jednym z elementów tego wspaniałego procesu transformacji, któremu przewodzi UE, walcząc ze zmianą klimatu i zawiązując unię energetyczną, która zapewnia bezpieczeństwo, opłacalność i dostępność dostaw energii dla wszystkich obywateli”, powiedziała prof. Maria da Graça Carvalho, generalna przewodnicząca konferencji EUBCE 2019. Nadchodząca konferencja będzie świetną okazją do omówienia wszystkich najnowszych postępów w sektorze energii ze źródeł odnawialnych. Jak dodaje prof. Carvalho, „konferencja EUBCE 2019 ma na celu promowanie wyników badań naukowych i innowacji w dziedzinie biomasy, bioenergii i biomateriałów z przełomowych badań, aby ocenić zarówno wyzwania, jak i sukcesy związane z zastosowaniami przemysłowymi”. Nie będzie to jednak jedyny temat przewodni tego wydarzenia. Oprócz badań naukowych i innowacji konferencja będzie dotyczyć również roli, jaką dowody naukowe odgrywają w kształtowaniu polityki w zakresie biomasy, bioenergii i biomateriałów. 27. Konferencja EUBCE odbędzie się w Lizbonie (Portugalia) w dniach 27–30 maja. Więcej informacji: strona konferencji EUBCE

Kraje

Portugalia