Skip to main content
pdf-header

Article Category

Wywiad

Article available in the following languages:

Lepsze gospodarowanie odpadami dzięki technologii analitycznej

Enevo, fińska firma z segmentu MŚP, podbija rynek europejski swoją technologią, która pozwala obniżyć koszty zbierania odpadów i zmniejszyć wpływ gospodarowania odpadami na środowisko. Tym samym firma oferuje bardzo przydatne rozwiązanie, które może pomóc w utrzymaniu czystości naszych miast, pozytywnie wpływając na zdrowie ich mieszkańców.

Zmiana klimatu i środowisko Zmiana klimatu i środowisko

Prawdopodobnie w każdej firmie lub organizacji, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, jest osoba, która próbuje rozwiązać zagadkę wydajnego gospodarowania odpadami. Dla takiej osoby coraz większym problemem jest (i będzie) obniżenie kosztów związanych z odpadami przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnego współczynnika recyklingu. Nie można też zapomnieć o szerszym kontekście i wyzwaniach, z jakimi borykają się miasta, zatłoczone setkami śmieciarek wysyłanych do opróżniania niepełnych pojemników na odpady. Rozwiązaniem tych problemów zajęła się firma Enevo. W 2016 roku to fińskie przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie w ramach Fazy II Instrumentu dla MŚP, będącego częścią programu „Horyzont 2020”, na przygotowanie się na wejście na rynki europejskie po udanym podbiciu rynku amerykańskiego. Co przesądziło o sukcesie firmy? Nowa technologia do analizowania odpadów w pojemnikach i optymalizacji ich zbierania. Koordynator projektu Mika Uusitalo opowiada nam o tym przełomowym rozwiązaniu. Jakie usługi oferuje firma Enevo? Mika Uusitalo: Oferujemy dwa rodzaje usług. Pierwszą z nich jest analiza odpadów: klientom z sektora odpadów i przemysłu recyklingu oferujemy technologię, która pomaga im monitorować i analizować strumienie odpadów oraz optymalizować działania mające na celu ich zbieranie. To z kolei prowadzi do obniżenia kosztów oraz zwiększenia współczynnika recyklingu i podniesienia jakości świadczonych usług. Drugą usługą jest kompleksowe zbieranie odpadów, oferowane w pełnym zakresie, także z wykorzystaniem naszej technologii. W jaki sposób ta technologia może pomóc obniżyć koszty związane z odpadami, jednocześnie przynosząc korzyści środowisku? Znaczna część kosztów zbierania odpadów jest związana z transportem. Enevo ma na to rozwiązanie: umożliwiamy firmom zbieranie takiej samej ilości odpadów lub surowców wtórnych przy wykorzystaniu mniejszej liczby pojazdów. Oznacza to krótszy czas jazdy w celu zebrania takiej samej ilości odpadów, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia kosztów, a także zmniejszenia emisji, hałasu i korków spowodowanych przez śmieciarki. Enevo oferuje również klientom możliwość monitorowania tempa gromadzenia odpadów w różnych strumieniach w czasie rzeczywistym. Jest to przydatne podczas oceny i wdrażania nowych działań związanych z odzyskiwaniem odpadów, które mogą doprowadzić do zwiększenia współczynnika recyklingu. Czy może pan podać konkretne przykłady klientów, którzy poznali zalety waszej technologii? Naszą technologię analityczną zastosowało na przykład miasto Espoo w Finlandii, co pozwoliło mu odejść od „statycznego” planowania zbierania odpadów na rzecz modelu dynamicznego, który zakłada zbiórkę odpadów tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Dzięki temu nie tylko spadły koszty gospodarowania odpadami, ale miasto może także angażować mniej zasobów w ich wywóz. Kolejnym przykładem jest grupa McDonalds, która powierzyła firmie Enevo gospodarowanie odpadami w swoich restauracjach w Nottingham w Zjednoczonym Królestwie. Nasza firma pomogła grupie obniżyć koszty o 12 % i zwiększyć współczynnik recyklingu o 50 %. Na jakich rynkach działa firma? Działamy głównie w Europie i w Stanach Zjednoczonych, ale zaznaczyliśmy też swoją obecność na rynku japońskim i australijskim. Naszym największym rynkiem zbytu są Stany Zjednoczone, a naszym głównym celem jest rozwój w Europie i za oceanem. Dlaczego firma Enevo zdecydowała się skorzystać z unijnego dofinansowania? Zauważyliśmy dużą zbieżność pomiędzy naszymi działaniami i celami programu „Horyzont 2020”. To samo można powiedzieć o innych unijnych inicjatywach, np. pakiecie dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Jakie były główne wyzwania, z jakimi firma Enevo musiała się zmierzyć podczas wzmacniania swojej pozycji na rynku europejskim? Jak udało się im sprostać? Kraje europejskie są bardzo różne. Gdy dopasowywaliśmy naszą ofertę na jeden rynek, okazywała się nieodpowiednia do wprowadzenia na innym z różnych powodów, w tym technicznych, kulturowych i handlowych. Nauczyliśmy się więc dostosowywać do każdego rynku. Z pomocą regionalnych partnerów udoskonaliliśmy także naszą strategię wejścia na rynek w taki sposób, by była bardziej przystosowana do warunków lokalnych. Kolejnym dużym wyzwaniem było nauczenie się, jak pracować z klientami z sektora publicznego. Tacy klienci często bardzo powoli przekonują się do nowych technologii i zmieniają swój sposób działania. Dodatkowo zakup pełnego rozwiązania od dowolnego dostawcy jest zazwyczaj poprzedzony długim postępowaniem przetargowym. Byliśmy tego świadomi, ale postępowania przetargowe okazały się dłuższe, niż przewidywaliśmy, więc musieliśmy odpowiednio dostosować nasze plany penetracji rynku. Jakie są najważniejsze dotychczasowe rezultaty projektu SmartWASTE? Nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy na wielu nowych rynkach w UE. Uzyskaliśmy cenne informacje zwrotne, pomagające nam rozwinąć naszą ofertę i zaspokoić potrzeby każdego z rynków. Podczas realizacji projektu SmartWASTE udało nam się także nawiązać współpracę z kilkoma lokalnymi dystrybutorami. Jakie są plany firmy Enevo na przyszłość? Będziemy realizować plany komercjalizacji naszej technologii w Europie, a także opracowywać nowe sposoby współpracy z klientami, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Chcemy w optymalny sposób promować nasze rozwiązanie na każdym rynku.

Kraje

Finlandia