Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowa fala w przemyśle stoczniowym? Innowacyjne urządzenie pomoże ograniczać emisje CO2

W ramach unijnej inicjatywy osiągnięto znaczące zyski pod względem wydajności paliwa w statkach ze śrubą napędową o skoku nastawnym.

Zmiana klimatu i środowisko

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ze statków międzynarodowych odgrywa kluczową rolę w globalnej walce ze zmianą klimatu. W Europie dostępnych jest już kilka typów statków hybrydowych i elektrycznych. Trwają też wzmożone prace nad zwiększeniem wydajności energetycznej nowych i istniejących statków. Z pomocą przychodzi tu sfinansowany przez UE projekt LeanShips, którego celem jest wykazanie skuteczności i niezawodności technologii oszczędzania energii i ograniczania emisji na pełną skalę. Partnerzy projektu przetestowali niedawno urządzenie energooszczędne, które można wykorzystywać w statkach ze śrubą napędową o skoku nastawnym. Nowa technologia, w której zastosowano stojan w układzie z zawirowaniem wstępnym (ang. pre-swirl stator), pomogła uzyskać oszczędność paliwa na poziomie 3,5 % w przypadku pływających po morzu statków ze śrubą napędową o skoku nastawnym. Opisano to w informacji prasowej opublikowanej w czasopiśmie „Hellenic Shipping News”. Czytamy tam również, że w przeprowadzonych testach wykorzystano Grande Portogallo, mierzący 165 metrów długości statek służący do transportu samochodów osobowych i ciężarowych, należący do włoskiej firmy transportowej Grimaldi. Cytowany tamże Dario Bocchetti, pełniący funkcję menadżera ds. oszczędzania energii w spółce Grimaldi Group będącej partnerem projektu, opowiada: „Stanowi to duży przełom, jako że umożliwia zwiększenie wydajności statków ze śrubą napędową o skoku nastawnym, dzięki czemu wytwarzają one mniej zanieczyszczeń. Wcześniej udało nam się do pewnego stopnia zaoszczędzić energię w tego rodzaju statkach. Obecnie rozbudowujemy tę nową technologię zgodnie z celami projektu LeanShips”. Ograniczenie zanieczyszczeń Trwający cztery lata projekt LeanShips (Low Energy And Near to zero emissions Ships) zakończył się w kwietniu 2019 roku. Twórcy projektu przeprowadzili kilka działań demonstracyjnych łączących technologie, które zapewniają wydajność i ograniczają zanieczyszczenia i które przeznaczone są dla nowych lub modernizowanych statków z wymogami użytkowników końcowych. Celem projektu było: uzyskanie redukcji CO2 na poziomie co najmniej 25 %, szacowana oszczędność paliwa do 25 % oraz przewidywany spadek emisji tlenków siarki, tlenków azotu oraz zanieczyszczeń powietrza w formie cząstek stałych nawet o 100 %. Rynki uwzględnione w projekcie LeanShips obejmują małe i średnie statki towarowe i morskie, a także statki rekreacyjne i wycieczkowe. Rozszerzenie zastosowania urządzenia energooszczędnego W ramach GRIP (Green Retrofitting through Improved Propulsion), wcześniejszego projektu, który zakończył się w 2015 roku, z powodzeniem zaprojektowano i zoptymalizowano urządzenia energooszczędne dla statków ze śrubą napędową o skoku nastawnym. Założeniem projektu GRIP była poprawa ogólnego zrozumienia mechanizmów roboczych tego rodzaju urządzeń. Twórcy mieli na celu ograniczenie zużycia paliwa w statkach wyposażonych w urządzenia energooszczędne o średnio 5 %, a w przypadku niektórych statków nawet o 10 %. Skutkowało to ograniczeniem emisji spalin. W przypadku modelu demonstracyjnego masowca uzyskano oszczędność paliwa rzędu 6,8 % dla zakresu prędkości. Projekt GRIP stanowił odpowiedź na pilną potrzebę opracowania zmodernizowanych rozwiązań w zakresie urządzeń energooszczędnych dla istniejących statków. Naturalnym kolejnym krokiem był projekt LeanShips zajmujący się zwiększeniem całkowitego wpływu urządzeń energooszczędnych na zużycie energii na statkach. Więcej informacji: strona projektu LeanShips

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły