CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Krok na drodze ku w pełni elektrycznym promom

Dzięki prototypowi promu napędzanego wyłącznie energią elektryczną przemysł morski będzie mógł zaoferować bezemisyjny transport.

© Cristian Andriana, Shutterstock

Statki hybrydowe i elektryczne są obecnie w centrum uwagi dzięki zwiększonym wysiłkom mającym na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez globalny transport morski, będący istotnym źródłem CO2 i innych zanieczyszczeń. W Europie istnieje już kilka takich ekologicznych statków, zaś duński operator gotów jest utorować drogę dla powszechnego wykorzystania w sektorze promowym statków zasilanych wyłącznie energią elektryczną. Statek partnera projektu, Aeroe (Ærø) Kommune, wspieranego w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu E-ferry, będzie pokonywał odległość 20 mil morskich pomiędzy poszczególnymi ładowaniami. Nowoczesny, w pełni elektryczny prom wyposażony jest w największy akumulator zamontowany na morzu. Według informacji prasowej opublikowanej na stronie internetowej „Passenger Ship Technology” nowy statek „prawdopodobnie będzie pierwszym elektrycznym promem bez żadnego generatora zapasowego”. Dalej czytamy, że: „Opracowanie w ramach projektu E-ferry prototypowego promu elektrycznego Ellen, który ma zostać wprowadzony do użytku w maju, wiązało się z zaprojektowaniem, zbudowaniem oraz zaprezentowaniem w pełni elektrycznego ekologicznego promu, który kursuje, nie wytwarzając przy tym CO2”. W tej samej informacji podano, że system akumulatorów statku podzielono na 20 oddzielnych modułów. Każdy z nich jest podłączony do oddzielnych konwerterów kontrolujących uwalnianą energię. Jeśli wystąpi problem z jednym z modułów, jedyną konsekwencją jest utrata przez prom 1/20 dostępnej mocy. Stanowi to wyraźną przewagę nad innymi promami wyposażonymi w układ obejmujący dwa akumulatory. W tym samym materiale koordynatorka projektu, Trine Heinemann, objaśnia zastosowaną technologię: „Akumulatory stanowią generatory awaryjne dla samych siebie. Każdy akumulator wyposażony jest w jednostkę sterującą, która monitoruje temperaturę i napięcie, pilnując przy tym, by nie przekraczały wyznaczonych norm; jeśli tak się stanie, z zasady akumulator wyłącza się”. Lekkie materiały Według informacji prasowej w statku wykorzystano różne sposoby zmniejszenia masy. Na przykład zamiast przymocowanych ramp, prom Ellen korzysta z dużej rampy na brzegu. Heinemann dodaje: „Większość promów dysponuje ładowarkami na brzegu, nie zaś na rampie. W przypadku zmian pływów ramię może znajdować się zbyt wysoko lub zbyt nisko w odniesieniu do wtyczki. Jednak rampa i statek przemieszczają się razem. Mamy więc nadzieję, że mniej będzie sytuacji, w których ładowanie nie jest możliwe”. Ponadto w celu ograniczenia zużycia stali w projekcie promu przeniesiono pomieszczenia dla pasażerów na ten sam poziom co pokład dla samochodów. Mostek wykonano z aluminium zamiast ze stali. Kolejnym sposobem ograniczenia masy, z jakiego skorzystali partnerzy projektu, było wykonanie mebli na promie z papieru z recyklingu zamiast z drewna. Projekt E-ferry (E-ferry – prototype and full-scale demonstration of next generation 100% electrically powered ferry for passengers and vehicles) ma na celu wdrożenie nowo opracowanej, energooszczędnej koncepcji konstrukcyjnej. Wiąże się to ze wzmocnieniem kadłuba i systemu napędowego, wysokowydajnym zestawem akumulatorów, a także wykorzystaniem modułów i komponentów zmniejszających masę. Elektryczny prom będzie kursował pomiędzy wyspą Ærø a kontynentalną Danią. Więcej informacji: Strona projektu E-ferry

Kraje

Dania