Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Przywrócenie bezemisyjnego charakteru transportowi wodnemu

Dzięki nowemu narzędziu Voyage Energy Planner wspierany przez UE projekt pomaga armatorom statków żeglugi śródlądowej w planowaniu bezemisyjnych rejsów przy użyciu innowacyjnych, wymiennych akumulatorów kontenerowych.

Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko
Energia

Obecne prognozy dotyczące emisji gazów cieplarnianych w transporcie wodnym w Europie są niekorzystne. Z opracowanych prognoz wynika, że jeżeli nie zostaną podjęte żadne kroki w kierunku dekarbonizacji, emisje z transportu wodnego, które już teraz stanowią około 13 % ogółu emisji z transportu, wzrosną gwałtownie o 50–250 % do roku 2050. Aby przyczynić się do odwrócenia tego trendu, zespół finansowanego ze środków UE projektu Current Direct wprowadza do użytku wymienne akumulatory kontenerowe w statkach o napędzie elektrycznym. Akumulatory litowo-jonowe, zaprojektowane specjalnie na potrzeby transportu wodnego, pomogą znacznie obniżyć koszty i emisję gazów cieplarnianych. Ta nowatorska technologia eliminuje konieczność korzystania z nabrzeżnych punktów ładowania. Zamiast tego statki mogą zatrzymać się na jednej ze stacji wymiany akumulatorów i szybko wymienić wyczerpane akumulatory na uprzednio naładowane, co przyspiesza ich wypłynięcie w dalszą trasę. Wymienne akumulatory kontenerowe będą mogły zapewnić do 1 MW mocy i co najmniej 3 MWh energii, dzięki czemu będą stanowić czyste źródło energii, które umożliwi odbywanie bezemisyjnych rejsów na długich trasach.

Planowanie zapotrzebowania statków na akumulatory

Aby pomóc armatorom, operatorom i podmiotom czarterującym statki w planowaniu zapotrzebowania na akumulatory podczas rejsu, firma Current Direct udostępniła usługę Voyage Energy Planner. To pomocne narzędzie umożliwia planowanie wymian bezemisyjnych akumulatorów dla statków poruszających się po kluczowych śródlądowych drogach wodnych w oparciu o określone parametry statku i rejsu. Narzędzie do planowania wykorzystuje te parametry do oszacowania liczby wymiennych akumulatorów oraz operacji wymiany potrzebnych do odbycia rejsu przy zerowej emisji. „Pozwala ono na wybranie spośród kilku ogólnych profili mocy, które umożliwiają uproszczone obliczenie odsetka mocy w stosunku do czasu rejsu wzdłuż korytarza Renu. Otrzymany w ten sposób plan energetyczny określa orientacyjne zapotrzebowanie na energię statków i flot żeglugi śródlądowej i może pomóc armatorom w rozpoczęciu planowania przejścia na rozwiązanie bezemisyjne oparte na technologii wymiennych akumulatorów kontenerowych”, czytamy w artykule na stronie internetowej projektu.

Energia jako usługa

Projekt Current Direct skupia się też na rozwoju platformy opartej na energii jako usłudze (ang. energy-as-a-service, EaaS) w środowisku operacyjnym w porcie w Rotterdamie, aby umożliwić wykorzystanie nowych modeli biznesowych. Jak podano na stronie projektu, platforma EaaS jest „rozwijana jako odporne podejście do zarządzania wodną siecią wymiany akumulatorów”. Platforma uwzględnia takie aspekty jak planowanie lokalizacji (czyli ile i jakiej wielkości systemy wymiany akumulatorów zbudować oraz gdzie je umiejscowić). Inne obejmują rozmieszczenie ładowarek i akumulatorów rezerwowych, metody zarządzania dochodami i strategie ładowania, których celem jest zaoferowanie armatorom i operatorom statków opłacalnych i trwałych usług wymiany. Poprzez te strategie zespół projektu Current Direct (CURRENT DIRECT – Swappable Container Waterborne Transport Battery) dąży do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w europejskim sektorze transportu morskiego i pobudzenia inwestycji w tym sektorze oraz w sektorze magazynowania energii w akumulatorach. Dalsze cele obejmują obniżenie o 50 % całkowitego kosztu cyklu życia akumulatorów stosowanych w transporcie wodnym oraz zwiększenie o 300 % energii zainstalowanej w kontenerowych systemach magazynowania energii. Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2023 roku. Więcej informacji: strona internetowa projektu Current Direct

Słowa kluczowe

Current Direct, energia, akumulator, wymienne akumulatory kontenerowe, transport wodny, bezemisyjny, emisje, emisja gazów cieplarnianych, droga wodna, statek

Powiązane artykuły