Skip to main content
European Commission logo print header

Parallel Cable Robotics for Improving Maintenance and Logistics of Large-Scale Products

Article Category

Article available in the following languages:

Roboty nowej generacji umożliwiają automatyzację procesów przemysłowych o dużej skali

Systemy robotyczne (zautomatyzowane) mają pewne ograniczenia w przypadku cykli życia produktów o dużej skali. Naukowcy z UE zaprojektowali elastyczny i rekonfigurowalny system robotyczny, który przyspieszy proces konserwacji i naprawy dużych konstrukcji.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Automatyzacja w branży lotniczej i budowlanej napotyka trudności związane z koniecznością przemieszczania dużych i ciężkich konstrukcji, a także ryzykiem uszkodzenia urządzeń automatyzacyjnych. Kwestie te stają się inspiracją dla badań nad zautomatyzowanymi procesami, które byłyby elastyczne i efektywne kosztowo. Celem finansowanego ze środków UE projektu CABLEBOT (Parallel cable robotics for improving maintenance and logistics of large-scale products) było stworzenie takiego rozwiązania. Badacze zajmowali się budową nowej generacji modułowych i rekonfigurowalnych urządzeń robotycznych, umożliwiających wykonywanie różnych czynności konserwacyjnych na różnych etapach cyklu życia dużych konstrukcji. Aby zautomatyzować tego rodzaju prace konserwacyjne i je uelastycznić, badacze wykorzystali zaawansowane oprogramowanie w celu zaprojektowania równoległych robotów "kablowych". Rozwiązania te spełniają wymagania produktów o różnych wymiarach i cechach. Przeprowadzono symulacje mające na celu sprawdzenie działania robota na dużych konstrukcjach. Opracowano oprogramowanie i metody symulacji różnych wymagań każdego z etapów cyklu życia. Stworzono algorytmy sterowania i strategie umożliwiające obsługę robotów kablowych zgodnie z wymaganiami przemysłowymi. Przy pomocy dwóch analiz przypadków zastosowań przemysłowych przetestowano opracowane oprogramowanie i roboty oraz potwierdzono sprawność algorytmów i strategii sterowania. Sprawdzono także możliwość wykorzystania robotów kablowych w konserwacji samolotów oraz przemieszczaniu i montowaniu belek konstrukcyjnych. Projekt CABLEBOT potwierdził przydatność równoległych robotów kablowych jako taniej i elastycznej alternatywy dla konwencjonalnych robotów przemysłowych przy automatyzacji dużych procesów, szczególnie w branży lotniczej i budowlanej. Efektem będzie wydłużenie czasu eksploatacji produktów oraz zmniejszenie ogólnych kosztów w cyklu życia. W czerwcu br. stacja Euronews odwiedziła laboratoria TECNALIA w Montpellier, gdzie zamontowany jest prototyp COGIRO. COGIRO to największy w Europie równoległy robot kablowy, zbudowany przez CNRS-LIRMM i TECNALIA. Materiał wideo wyprodukowany przez Euronews można zobaczyć tutaj.

Słowa kluczowe

Roboty, procesy przemysłowe, duże produkty, cykl życia produktu, równoległe roboty kablowe, roboty kablowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania