Skip to main content

Enable the powder metallurgy process to expand to new markets with more reliable parts and lower manufacturing costs through the inspection of green parts

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nieniszcząca inspekcja prasowanych części

Nowa nieinwazyjna technika oparta na radiografii cyfrowej (DR) powinna umożliwić poprawę konkurencyjności europejskiego przemysłu metalurgii proszków (PM) dzięki obniżeniu kosztów kontroli jakości oraz zwiększeniu niezawodności części.

Technologie przemysłowe

PM to metoda produkcji powszechnie używana w wielu sektorach przemysłu ze względu na brak konieczności stosowania ekstremalnych warunków. Wiele różnych części — na przykład stalowe elementy przeniesienia napędu i przekładni w przemyśle motoryzacyjnym czy węgliki spiekane do obróbki metalu, drewna i kamienia — wytwarza się poprzez prasowanie proszków metali na zimno w matrycy. Następnie przeprowadzane jest spiekanie otrzymanej w ten sposób części w niskich temperaturach. Istotnym problemem związanym z PM jest nieprzewidywalne powstawanie defektów w częściach. O ile pęknięcia powierzchniowe można zaobserwować podczas kontroli, defekty wewnętrzne są trudniejsze do wykrycia. Naukowcy zainicjowali projekt DIRA-GREEN (Enable the powder metallurgy process to expand to new markets with more reliable parts and lower manufacturing costs through the inspection of green parts), finansowany ze środków UE, aby opracować potrzebny sprzęt do badań nieniszczących (NDT). Prace koncentrowały się na budowie narzędzia do kontroli części, atrakcyjnego cenowo dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Nowe narzędzie wykorzystuje DR w celu uzyskania mapy gęstości dla każdego z komponentów, wskazującej na rozmiar i umiejscowienie uszkodzeń występujących na powierzchni i pod nią. System DIRA-GREEN nadaje się do formowania wtryskowego małych i kruchych elementów metalowych, a także części PM dzięki specjalnym podsystemom mechanicznym umożliwiającym manipulowanie nimi. Kontrolowane części są wprowadzane do komory ołowianej stosowanej do ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim. Przy pomocy specjalnego interfejsu użytkownicy mogą dokładnie sterować podsystemami ruchowymi z komputera głównego. Mikrotomografia rentgenowska umożliwia uzyskanie zdjęć cyfrowych bardzo małych części. Czas naświetlania wynosi mniej niż sekundę. Zdjęcia części są następnie automatycznie analizowane przez specjalne oprogramowanie do wykrywania defektów. Porównuje ono zarejestrowane zdjęcia ze zdjęciami nieuszkodzonej części i rozpoznaje wszelkie rozbieżności. System DIRA-GREEN do nieniszczącego badania części wytwarzanych metodą PM może pomóc zminimalizować porowatość i mikrostrukturalne spękania. Europejski przemysł PM oraz liczne działające w nim MŚP zwiększą swoją konkurencyjność dzięki niższym kosztom produkcji i wyższej jakości wyrobów. Mogą także wejść na wcześniej niedostępne rynki.

Słowa kluczowe

Radiografia cyfrowa, metalurgia proszków, części, testy nieniszczące, małe i średnie przedsiębiorstwa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania