Skip to main content
European Commission logo print header

Next generation technology independent interoperability of emergency services

Article Category

Article available in the following languages:

Nowa generacja sieci komunikacji kryzysowej

W ramach jednej z inicjatyw UE opracowano zaawansowany system intersieciowy dla służb ratowniczych dla zapewnienia pewnej i szybkiej komunikacji pomiędzy ratownikami, obywatelami i centrami zarządzania.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Kierunki rozwoju stosowanych obecnie przez służby ratownicze profesjonalnych systemów łączności radiowej są coraz bardziej niepewne. Ze względu na coraz większe zapotrzebowanie na przepustowość trwa stopniowa migracja usług przesyłania danych i zaawansowanych usług głosowych do sieci nowej generacji. W tym kontekście powołano do życia finansowany ze środków UE projekt GERYON (Next generation technology independent interoperability of emergency services), którego celem jest zbadanie i stworzenie nowej generacji sieci łączności dla służb ratowniczych. System zapewnia jednolite działanie bez względu na używaną metodę dostępu poprzez wykorzystanie standardowych interfejsów niezależnych od technologii oraz technik autonomicznej konfiguracji i adaptacji z pakietu standardów IMS (Internet Multimedia Subsystem). System pozwoli łączyć istniejące systemy komunikacji ratunkowej i integrować je z sieciami komórkowymi nowej generacji. Partnerzy projektu rozpoczęli prace od zdefiniowania ogólnej architektury systemu i specyfikacji interfejsów między poszczególnymi modułami i systemami. Zaprojektowano i stworzono centralny system zarządzania oraz rozszerzono węzeł bramki o funkcję zarządzania użytkownikami. Ułatwi to dołączanie użytkowników profesjonalnych systemów łączności radiowej do systemu IMS. Stworzono szereg programów klienckich, aby umożliwić używanie ograniczonego zestawu usług systemu GERYON również w sieciach dostępu do służb ratowniczych nieobsługujących tego systemu, konkretnie w celu komunikacji z pogotowiem ratunkowym. Badacze opracowali, zweryfikowali i zademonstrowali ulepszoną obsługę komunikacji ratunkowej w sieciach komunikacji bezprzewodowej 4G. Połączenie wszystkich opracowanych podsystemów, podzespołów i modułów sprzętu i oprogramowania pozwoliło stworzyć całościowy system mający zademonstrować sposób działania kompletnej sieci docelowej GERYON. W ostatniej fazie prac partnerzy projektu przeprowadzili w rzeczywistych warunkach operacyjnych testy, weryfikację i ocenę sprawności systemu. W toku projektu opracowano cztery artykuły do pism branżowych i 17 artykułów na konferencje. System GERYON stanowi propozycję rozwiązania trudności, na jakie natrafiają użytkownicy sieci komunikacji dla służb ratowniczych. Opracowane usługi i komponenty systemu mogą zrewolucjonizować metody zarządzania sytuacjami kryzysowymi, przyspieszając komunikację i zwiększając jej niezawodność. Opublikowano dwa materiały filmowe na temat projektu wprowadzenie do projektu Geryon i podsumowanie wyników projektu GERYON.

Słowa kluczowe

Sieci komunikacji kryzysowej, służby ratownicze, profesjonalne systemy łączności radiowej, interoperacyjność

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania