Skip to main content

Strategic Research For Innovative Marine Propulsion Concepts

Article Category

Article available in the folowing languages:

Napędzanie europejskiej gospodarki

Żegluga ma istotne znaczenie dla kondycji europejskiej gospodarki, jako że w jej ramach każdego roku przewożone są miliony osób i miliardy ton towarów. Dzięki projektowi finansowanemu ze środków UE drogą morską jest transportowana większa ilość towarów, przy jednoczesnym ograniczeniu śladu węglowego.

Energia

W porównaniu z innymi środkami transportu żegluga ma wyraźną zaletę pod względem emisji w przeliczeniu na milę morską przewiezionej tony towaru. Oczekuje się, że ilość towarów przewożonych drogą morską będzie się zwiększać w najbliższych latach. Tym samym zwiększać się mogą emisje gazów cieplarnianych pochodzących z żeglugi, jeżeli statki nie będą projektowane przy założeniu mniejszych oporów, bardziej ekologicznych silników i generowania mocy w oparciu o alternatywne paliwa. W szczególności konstrukcja śrub napędowych zmieniła się w niewielkim stopniu w ostatnich latach, pomimo że ma ona wpływ na ogólną efektywność energetyczną statków. Aby rozwiązać te problemy, w ramach projektu "Strategic research for innovative marine propulsion concepts" (STREAMLINE) przebadano trzy nowe, zupełnie różne układy śruby napędowej. W pierwszym rozwiązaniu śrubę napędową zainstalowano daleko za statkami, tak aby można było radykalnie zwiększyć jej wielkość, jednocześnie zmniejszając jej prędkość. W drugim rozwiązaniu duże ilości wody są przemieszczane poprzez stosunkowo niewielkie zmiany prędkości, co imituje ogon wieloryba napędzającego się dzięki wodzie. Natomiast trzecie rozwiązanie składa się z układu małych śrub napędowych, w którym woda wychodząca z jednego zestawu śrub napędowych zwiększa wydajność kolejnego zestawu i tak dalej. Jednocześnie zespół projektu STREAMLINE zastosował narzędzia obliczania dynamiki płynów oraz modele teoretyczne służące osiągnięciu wyższych poziomów wydajności w odniesieniu do kilku obecnie stosowanych śrub napędowych. Naukowcy przeanalizowali sposoby na zwiększenie wydajności napędu strumieniem wody. Pomimo wyjątkowych osiągów przy wysokich prędkościach główna wada napędów strumieniem wody dotyczy niższych prędkości, w przypadku których takie układy napędów stają się niewydajne w porównaniu z tradycyjnymi śrubami napędowymi. Szeroko zakrojone badania laboratoryjne wykazały, że zużycie mocy w nowych układach napędowych może się zmniejszyć o 13,5%, natomiast całkowity przyrost wydajności może osiągnąć 30%. Gdy wykazane laboratoryjnie usprawnienia zostaną przeniesione do fazy rynkowego zastosowania, projekt STREAMLINE, w całkiem nieodległej przyszłości, będzie miał istotny wpływ na zmniejszenie zużycia paliwa i zanieczyszczeń.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania