Skip to main content

The role of the DEK1 pathway in plant epidermis cell fate specification

Article Category

Article available in the folowing languages:

Białkowe czynniki napędzające ewolucję roślin lądowych

Najnowszy projekt badawczy przyjrzał się białkom odpowiedzialnym za ewolucję trójwymiarowych (3D) struktur w roślinach.

Zmiana klimatu i środowisko

Los komórek powierzchniowych roślin określają sygnały pozycyjne. Defective kernel 1 (DEK1) to białko komórek powierzchniowych, które zapewnia sygnały pozycyjne nowym komórkom. Naukowcy wierzą, że mogło ono odgrywać kluczową rolę w ewolucji roślin lądowych. Aby dowiedzieć się więcej, finansowani przez UE naukowcy rozpoczęli projekt "The role of the DEK1 pathway in plant epidermis cell fate specification" (PLANT EPIDERMIS). Chcieli zidentyfikować sygnały komórkowe i białka, które wzajemnie oddziałują z DEK1 na powierzchni komórek. Analiza genetyczna pokazała, że zarówno rośliny lądowe, jak i ich glonowa gromada przodków, ramienicowe, posiadają białka z rodziny kalpainy TML, której członkiem jest DEK. Inne gromady glonów nie mają kalpain na powierzchni komórek. Dodatkowo, podjednostka DEK zwana "CysPc" zachowała niezmienioną strukturę i funkcję we wszystkich roślinach lądowych przez ponad 450 milionów lat. Pokazuje to, że białko DEK jest kluczowe dla roślin lądowych. Naukowcy udowodnili też, że DEK1 ma kluczowe znaczenie dla wzrostu 3D. Zmutowane rośliny nieposiadające białka DEK1 rosną w normalny sposób podczas wzrostu dwuwymiarowego (splątek), jednak nie są w stanie rozwijać trójwymiarowych tkanek (gametofor). Ponadto, pętla w strukturze białek umiejscowiona na zewnętrznej stronie komórek została zidentyfikowana jako receptor sygnałowy aktywujący DEK1. Wyniki badań wskazują, że DEK1 jest kluczowym kontrolerem dla wzrostu 3D roślin. Dowody pokazują też, że DEK1 było istotnym czynnikiem napędzającym ewolucję roślin lądowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania