European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

ADVANCED TEXTILES FOR OPEN SEA BIOMASS CULTIVATION

Article Category

Article available in the following languages:

Zaawansowane materiały tekstylne do uprawy wodorostów

W ramach projektu 7PR, AT~SEA, zespół składający się z 11 partnerów europejskich z powodzeniem opracował podłoże 2D do uprawy wodorostów. Produkt będzie dalej rozwijany i komercjalizowany w ramach inicjatywny joint venture AT~SEA Technologies.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Wodorosty lub makroglony są bardzo obiecującym źródłem biomasy dla przyszłego zaopatrzenia w żywność i paszę (dodatki), biomateriały i bioenergię z racji szybkiego wzrostu oraz braku konieczności uprawy na lądzie. Celem finansowanego przez UE projektu AT~SEA (Advanced textiles for open sea biomass cultivation) było opracowanie zaawansowanych materiałów tekstylnych do zademonstrowania upraw makroglonów na otwartym morzu, umożliwiających produkcję biomasy. Zespół projektu AT~SEA rozpoczął prace od zbadania wymogów związanych z uprawą na otwartym morzu, takich jak umiejscowienie, siła fal i prądy, a następnie wykorzystał zdobyte informacje do ustalenia wymogów projektu. Różne materiały tekstylne zostały opracowane i wypróbowane w laboratorium, w zbiornikach i na morzu. Materiały te uwzględniały całą gamę materiałów tekstylnych 2D stanowiących podłoże do uprawy, jednowymiarowe materiały tekstylne na przewody i połączenia oraz powlekany materiał tekstylny do produkcji pływaków i zbiorników magazynujących wodorosty. Badacze przeanalizowali i przetestowali materiały tekstylne i zidentyfikowali te, na których młode wodorosty osadzają się najszybciej. W pierwszym roku projektowym przetestowano materiały tekstylne o powierzchni 1 m2. W drugim roku projektowym zoptymalizowano właściwości chemiczne i makroskopowe oraz przetestowano drugi zestaw materiałów tekstylnych w warunkach morskich. W ostatnim roku projektu dwa najbardziej obiecujące materiały zostały wykorzystane w przygotowanej demonstracji, w Irlandii, Norwegii oraz Szkocji. Przez 14 miesięcy testowano również kilka prototypów boi i zbiorników magazynujących wykonanych z różnych powlekanych materiałów tekstylnych, które nie wykazały śladów degradacji. W systemie demonstracyjnym na otwartym morzu wykorzystano również materiały tekstylne i projekty, w tym rosnące podkłady, boje, zbiorniki do transportu i składowania oraz system cumowania. Wyniki fazy demonstracyjnej projektu doprowadziły do utworzenia przedsięwzięcia joint venture o nazwie AT~SEA Technologies, które będzie dalej wykorzystywało wyniki projektu. System AT~SEA może potencjalnie zrewolucjonizować uprawę makroglonów i cały przemysł biomasy.

Słowa kluczowe

Zaawansowane materiały tekstylne, wodorosty, biomasa wodna, makroglony, AT~SEA

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania