European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Where We Fly: Low Cost Carrier Journeys and Locations and their Roles in Promoting European Intercultural Dialogue, Shaping European Representations and Establishing Social Networks

Article Category

Article available in the following languages:

Tani przewoźnicy zmieniają kulturę Europy

Bez względu na to, czy planujemy wakacje, czy wyjazd biznesowy, to, dokąd latają tanie linie lotnicze, może wpłynąć na naszą decyzję odnośnie do celu podróży. Konkurencja na rynku i dywersyfikacja tras, operatorzy i porty lotnicze zmieniają zarówno możliwości, jak i przyczyny odbywania podróży lotniczych.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Jednak co jest najważniejsze: cel podróży, wygoda czy możliwość dotarcia do celu samolotem? W ramach tego projektu badano tanie linie lotnicze w UE i ich wpływ na mieszkańców Wspólnoty. Z badań przeprowadzonych w ramach finansowanego ze środków UE projektu WHERE WE FLY płynie wiele wniosków. Co najważniejsze, udało się zbadać, jak można by bardziej rozbudować infrastrukturę tanich linii. Mogłoby to stanowić pomoc i sposób na promocję lokalnych społeczności, osób i firm w UE, a także przyczynić się do budowania dialogu międzykulturowego w całej Europie. Prace rozpoczęto od przeglądu piśmiennictwa na temat tanich linii lotniczych. Następnie badacze udali się w podróż służbową do Izmiru (Turcja), aby poznać dynamikę nowego dla UE miasta i sposób, w jaki walczy ono o swoje miejsce w planach tanich linii oraz o własną tożsamość turystyczną. Badano takie kwestie jak wzorce migracji konsumentów, społeczności migrantów, wymiany studenckie, różnice ekonomiczne oraz napięcia kulturowe. W trzeciej fazie analizowano kwestie dotyczące budowania marki (brandingu), natomiast czwarta faza zakończyła się założeniem blogu . Wyniki badań mogą zainteresować badaczy zajmujących się naukami humanistycznymi lub marketingiem, a także specjalistów od wzornictwa, właścicieli linii lotniczych i zarządców lotnisk, biur turystycznych oraz artystów. Wśród potencjalnych zastosowań można wymienić przedstawianie odpowiednich informacji, znaków i pomocy przesiadkowej konkretnym grupom użytkowników. Można by je umieszczać na lotniskach. Innym przykładem jest projektowanie i realizacja międzynarodowych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych, uwzględniających połączenia tanich linii lotniczych, lub też budowa marki miasta jako miejsca dostępnego drogą lotniczą czy też zarządzanie linią lotniczą uwzględniające potrzeby różnych grup użytkowników.

Słowa kluczowe

Tani przewoźnik, kultura europejska, linia lotnicza, port lotniczy, dialog międzykulturowy, tożsamość turystyki, środowisko artystyczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania