Skip to main content

Computational Fluid Dynamics Aided Design of the Propulsion and Locomotion Systems of a Bioinspired Robot Octopus

Article Category

Article available in the folowing languages:

Budowanie robota inspirowanego ośmiornicą

Naukowcy UE pomyślnie zbudowali robota morskiego o miękkim korpusie, wzorując się na kształcie i funkcjonowaniu ośmiornicy.

Gospodarka cyfrowa

Ośmiornica ma kilka cech, które czynią ją dobrym źródłem inspiracji przy budowie robota morskiego. Wykorzystywany przez nią układ motoryczny budzi szczególne zainteresowanie, tak samo jak jej zdolność do zmiany kształtu prawie na zawołanie i jej zaskakująca siła, elastyczność i specyficzne manewry. Mając to na uwadze, w ramach finansowanego ze środków UE projektu CFD-OCTOPROP stworzono model dynamiki płynów biorącej udział w układzie motorycznym robota inspirowanego głowonogiem. Wraz z innym finansowanym ze środków UE projektem (OCTOPUS), CFP-OCTOPROP miał na celu budowę robota o miękkim korpusie napędzanego strumieniami wody (pulsacyjne wyrzuty strumieni). Badacze zbudowali trzy obliczeniowe modele dynamiki płynów, opisujące wydajność różnych aspektów ruchu robota. Jeden skupiał się na mechanice ruchu, drugi na sterowaniu pojazdem, a trzeci przyglądał się siłom działającym na miękki korpus robota. Modele udoskonalono z czasem i ostatecznie wykorzystano do zoptymalizowania projektu konstrukcji robota. Były one również szczególnie przydatne do zrozumienia sił działających na robota podczas pulsacyjnego wyrzutu strumieni. Pod patronatem projektu OCTOPUS, badacze zbudowali i przeprowadzili walidację robota o miękkim korpusie, który może poruszać się przy użyciu strumieni wody lub pełzając. Napęd odrzutowy uzyskuje się w wyniku rozszerzania i kurczenia elastycznej powłoki, tak jak ma to miejsce u głowonoga. To fascynujące badanie będzie włączone do PoseiDRONE, nowego projektu mającego na celu dalszy rozwój i badania w zakresie robota o miękkim korpusie. Pewnego dnia roboty te mogą znaleźć zastosowanie do monitorowania środowiska i w innych działaniach morskich, nieodpowiednich dla robotów tradycyjnych.

Słowa kluczowe

Ośmiornica, robot, robot morski, głowonóg, robot o miękkim korpusie, pulsacyjne wyrzuty strumieni, monitorowanie stanu środowiska, działania morskie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania