Skip to main content

Demonstration action for an Easy POSitioning for patients with reduced mobility

Article Category

Article available in the folowing languages:

Łóżka dla pacjentów o ograniczonej zdolności poruszania się

Przeciętnie jedna trzecia urazów u personelu pielęgniarskiego powstaje na skutek pomagania pacjentom w poruszaniu się. UE finansuje projekt mający na celu zaprojektowanie przeznaczonego do tego celu łóżka, które ułatwi ten proces.

Zdrowie

Zarówno w szpitalach, jak i w domach łóżka medyczne służą specjalnym wymaganiom pacjentów o ograniczonej zdolności poruszania się. Projekt "Demonstration action for an easy positioning for patients with reduced mobility" (EPOSBED-DEMO) zaowocował opracowaniem wykorzystującego współczesne technologie łóżka medycznego z myślą o tej szczególnej grupie pacjentów. Głównymi założeniami tego projektu były: stworzenie dla takiego łóżka sensora, który byłby tańszy niż obecnie dostępne, poprawa wydajności oprogramowania, dostosowanie silnika takiego łóżka, stworzenie dla niego lżejszej ramy i przeprowadzenie badań klinicznych z jego zastosowaniem. W pierwszej części projektu opracowano małoskalowy prototyp. Następnie badacze próbowali wykazać realność wprowadzenia go na rynek. Aby to osiągnąć, konieczna była produkcja prototypu w skali przemysłowej oraz opracowanie szkoleń dla specjalistów w zakresie medycyny. W ramach projektu udało się osiągnąć wiele z pierwotnych zamierzeń. Do przeprojektowania łóżka w niektórych aspektach wytypowany został producent z Niemiec. Opracowano nową ramę łóżka wraz z przebudowanym sensorem i zaktualizowanym oprogramowaniem. Projekt uzyskał aprobatę komitetu etycznego, dzięki czemu łóżko takie jest gotowe do wykorzystania w badaniach klinicznych w szpitalu San Pedro w Hiszpanii. Rozpropagowano dokumenty prasowe na rzecz szerzenia świadomości o istnieniu takiego łóżka, a jego projektanci złożyli wnioski patentowe w UE i Stanach Zjednoczonych, aby poszerzyć grono odbiorców tego odkrycia. Takie łóżka pozwolą użytkownikom na zachowanie większej mobilności i niezależności w poruszaniu się. Pomogą także zminimalizować związane z pomaganiem pacjentom w poruszaniu się fizyczne obciążenia na jakie narażeni są pracownicy szpitali i opiekunowie. Jednak najważniejsze jest to, że łóżka takie będą mogły poprawić jakość życia pacjentów w dużym stopniu przykutych do łóżek.

Słowa kluczowe

Ograniczona zdolność poruszania się, pielęgniarki, łóżka medyczne, pacjenci, technologia, rama łóżka, specjaliści w zakresie medycyny, pracownicy szpitali, opiekunowie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania