Skip to main content

Long-life PEM-FCH &CHP systems at temperatures higher than100°C

Article Category

Article available in the folowing languages:

Naukowcy udoskonalają ogniwa paliwowe ze stałym tlenkiem

Uczeni badający zaawansowane materiały odkryli sposób na udoskonalenie ogniw paliwowych ze stałym tlenkiem poprzez zwiększenie zakresu temperatur, których mogą one pracować.

Energia

Technologia wytwarzania czystej energii rozwija się w ostatnich latach nierównomiernymi krokami, w reakcji na rosnącą presję, by ograniczać używanie paliw kopalnych. Jednym z rozwiązań są systemy ogniw paliwowych z polimerową membraną elektrolitową (PEM-FCH), jednak działają one w bardzo wąskim zakresie temperatur. Poszerzenie zakresu temperatur pozwoliłoby między innymi wydłużyć żywotność ogniw paliwowych i systemów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii (CHP) oraz poprawić wydajność spalania paliwa. Finansowany ze środków UE projekt "Long-life PEM-FCH &CHP systems at temperatures higher than100 degrees Celsius" (LOLIPEM) ma urzeczywistnić tę wizję. Badacze opracowali metody obróbki membran stosowanych w ogniwach paliwowych, tak by poprawić ich wydajność w wyższych temperaturach, do 140 stopni Celsjusza. Wcześniej ogniwa te pracowały w temperaturze maksymalnie 80 stopni Celsjusza. Zespół uzyskał także wyższą sprawność produkcji energii, większą stabilność oraz ulepszone właściwości mechaniczne w niektórych membranach w tej temperaturze. Długoterminowe badania starzenia się systemu wskazują także na wydłużenie żywotności. Innym elementem prac było stworzenie nowych katalizatorów do systemów PEM-FCH. Ich sprawność była równie dobra co dostępnych na rynku odpowiedników, a system potrafi używać ponad połowę dostarczonego katalizatora. Osiągnięcia te oznaczają, że projekt LOLIPEM przyczynił się do wyznaczenia nowych standardów w dziedzinie systemów PEM-FCH. Wyniki badań mogą zostać wykorzystane do wytworzenia nowych ogniw paliwowych do użytku komercyjnego.

Słowa kluczowe

Ogniwa paliwowe ze stałym tlenkiem, ogniwa paliwowe, zakres temperatur, czysta energia, ogniwa paliwowe z polimerową membraną elektrolityczną, wodór, kogeneracja, wytwarzanie energii elektrycznej

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania