European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Euro-Argo Improvements for the GMES Marine Service

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe boje Argo

Naukowcy z UE zbadali nowe technologie przeznaczone do boi oceanograficznych Argo nowej generacji. Po pomyślnej demonstracji rozwiązań zespół poprawił też możliwości wykorzystania i przetwarzania danych z Argo w Europie.

Przemysł kosmiczny icon Przemysł kosmiczny

Argo to sieć 3000 boi oceanograficznych. Ma ona istotne znaczenie dla modelowania klimatu, a ponadto jest ważnym źródłem danych dla usługi morskiej programu Copernicus (dawniej usługi morskiej programu GMES). Choć technologia boi rozwija się i poszerza o nowe funkcje, potrzebne będą szeroko zakrojone testy. W ramach projektu E-AIMS (Euro-Argo improvements for the GMES Marine Service), finansowanego ze środków UE, oceniono nowe technologie boi, aby przeprowadzić przygotowania do modernizacji sieci. Konsorcjum zmodernizowało też centra danych Argo oraz przystosowało sieć Argo do zaspokajania aktualnych i przyszłych potrzeb. W efekcie powstał model zarządzania infrastrukturą badawczą. Naukowcy w pierwszej kolejności określili potrzebne cechy boi, by następnie odpowiednio zaprojektować boje i zaadaptować czujniki. Nowe boje zamówiono, wyprodukowano, a potem przetestowano na morzu. Jednocześnie zespół zmodernizował centra danych Argo, tak aby umożliwić przetwarzanie i rozsyłanie nowych danych. W oparciu o szeroko zakrojone eksperymenty i symulacje przygotowano zalecenia dotyczące kolejnej fazy działania sieci Argo. Zespół potwierdził przydatność nowych boi do wykorzystania w usłudze morskiej programu Copernicus. Dzięki przetestowaniu nowych technologii i konstrukcji boi usługa morska programu Copernicus będzie mogła realizować nową fazę badań.

Słowa kluczowe

Argo, boje oceanograficzne, usługa morska programu Copernicus, E-AIMS, technologie pływakowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania