Skip to main content

An environmental Standards Information Portal for Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badania środowiskowe, normy i informacje potrzebne do tworzenia polityki pod jednym dachem

Ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska to niezwykle ważne cele dla Europy i całego świata. Aby wspomóc realizację tych celów, w ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy stworzono prężnie działający portal internetowy, który stanowi platformę do dyskusji i synergii, zrzeszający wszystkie państwa UE, poświęcony kwestiom środowiska.

Gospodarka cyfrowa

Wszystkie grupy społeczne, tj. społeczności, osoby prywatne, przedsiębiorstwa, a także rządy państwowe i samorządy lokalne powinny mieć dostęp do ścisłych informacji dotyczących środowiska. Informacje te powinny być wystarczające, by umożliwić skuteczny udział w zarządzaniu ludzkim zdrowiem i zagrożeniami dla środowiska. Projekt "An environmental standards information portal for Europe" (SIPE) zapewnił nowy poziom jakości w dążeniu do realizacji celów środowiskowych w UE. Portal SIP-RTD łączy informacje dotyczące standardów, badań i polityk w czterech kategoriach środowiskowych. Należą do nich: sprawy wodne i morskie; powietrze; odpady i osad kanalizacyjny; gleba i osad. Na stronie można znaleźć około 190 polityk, 1100 norm i ponad 700 projektów unijnych i 900 wyników badań. Platformę uruchomiono w połowie 2014 r. Portal SIPE-RTD udostępnia wiele sposobów wyszukiwania informacji. Wykorzystuje funkcję wyszukiwania według słowa kluczowego, kategorii, treści, a także wyszukiwania elementu. Zgromadzono potrzebne informacje na temat projektów unijnych i ich wyników dotyczących innowacji w zakresie norm. Początkowo główny nacisk kładziono na projekty poświęcone bezpośrednio lub pośrednio czterem kategoriom środowiskowym, a także metadane dotyczące europejskich norm i polityk. Te obszerne informacje umieszczono w portalu SIPE-RTD. Moduł wprowadzania danych i repozytorium dokumentów ułatwiają przesyłanie nowych informacji. W portalu szeroko wykorzystano hiperłącza. Utworzono grupę współpracy i sieć interfejsy złożone z różnych kluczowych aktorów, aby pomóc w opracowywaniu i testowaniu serwisu SIPE-RTD. Projekt SIPE promował i zwiększył wykorzystanie wyników badań przy tworzeniu norm dotyczących powietrza, wody, gleby i odpadów przez interesariuszy z sektora badań, standaryzacji i polityki, a także małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki platformie SIPE-RTD służącej jako narzędzie do wymiany wiedzy dla Europy, stały rozwój i skuteczne wdrażanie norm środowiskowych będzie znacznie ułatwione.

Słowa kluczowe

Normy środowiskowe, polityka, informacje środowiskowe, zdrowie ludzkie, standardy informacyjne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa

29 Sierpnia 2019