European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Vegetation and urban air quality: CFD evaluation of vegetation effects on pollutant dispersion

Article Category

Article available in the following languages:

Czy zwiększenie powierzchni miejskich terenów zielonych może dodatnio wpłynąć na zdrowie?

Naukowcy zajęli się modelowaniem i ewaluacją różnych praktyk zazieleniania przestrzeni miejskiej pod kątem ich zdolności wpływania na poziom zanieczyszczenia powietrza i obniżania temperatury w miastach.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Wraz ze wzrostem populacji w obszarach miejskich, jakość powietrza i miejskie wyspy ciepła w miastach Europy stanowią coraz większy powód do niepokoju. Zmiany w konfiguracji ulic, ogrody na dachach i zielone fasady mogą wpłynąć na jakość powietrza i zmniejszyć temperaturę powietrza w miastach. Aby przetestować ten pomysł, zespół finansowanego przez UE projektu "Vegetation and urban air quality: CFD evaluation of vegetation effects on pollutant dispersion" (VEG-AIR) opracował udoskonalone modele wpływu roślinności na przepływ powietrza i temperaturę w obszarach miejskich oraz udostępnił urbanistom pewne wskazówki. W pierwszej kolejności zbadano wpływ drzew alejowych na wentylację i zanieczyszczenie powietrza. W tym celu przetestowano rozmaite modele przepływu powietrza względem danych eksperymentalnych. W tej części projektu zidentyfikowano jeden model, który charakteryzował się szczególną dokładnością. Przy użyciu tego model naukowcy dowiedli, że aleje drzew ograniczają przepływ powietrza i zwiększają całkowite stężenie substancji zanieczyszczających powietrze. W projekcie VEG-AIR zbadano także, czy różne metody zazieleniania przestrzeni miejskiej mają wpływ na temperaturę powietrza w miastach podczas upalnych letnich dni. Okazało się, że temperaturę w miastach najskuteczniej obniżają drzewa alejowe, podczas gdy zielone fasady mają na nią niewielki wpływ, a ogrody na dachach praktycznie żaden. Wyniki te dowodzą, że wykorzystanie zieleni miejskiej do poprawy jakości powietrza wcale nie jest sprawą oczywistą. Implikacje zieleni na mikroklimat miejski są różnorakie i złożone. Niemniej jednak projekt VEG-AIR podjął ważne kroki w kierunku wykorzystania roślinności jako strategii remediacji powietrza.

Słowa kluczowe

Miejskie tereny zielone, zanieczyszczenie, jakość powietrza, miasta, wpływ na roślinność, przepływ powietrza, temperatura powietrza, miejska wyspa ciepła

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania