Skip to main content
European Commission logo print header

Energy efficient heat exchangers for HVAC applications

Article Category

Article available in the following languages:

Energooszczędne systemy HVAC do budynków

Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) odpowiadają średnio za 35% całkowitego zużycia energii w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Nowe nanotechnologiczne rozwiązania opracowane w ramach pewnego unijnego projektu powinny umożliwić znaczące obniżenie zużycia energii przez systemy HVAC.

Energia icon Energia

Choć obecnie większość zużywanej energii przeznaczanej jest na ogrzewanie, duże sumy można zaoszczędzić, zwiększając efektywność energetyczną systemów HVAC. W finansowanym ze środków UE projekcie ENE-HVAC (Energy efficient heat exchangers for HVAC applications) wykorzystano innowacyjne technologie, które pomagają uzyskać znacznie lepszą wydajność przenikania ciepła przez wymienniki oraz oszczędności energii na poziomie nawet 50% całkowitej konsumpcji energii w systemie HVAC. Uczestnicy projektu zastosowali trzy nowatorskie podejścia technologiczne, aby poprawić przenikanie ciepła w systemie HVAC. Nanotechnologiczne powłoki ograniczają oblodzenie systemów HVAC, nanostrukturalne powierzchnie zwiększają przenikanie ciepła w systemach chłodziarek, a nanociecze zwiększają wydajność systemów solankowych. Ambitne cele projektu zostały zrealizowane dzięki skupieniu się na sprawności wszystkich elementów systemu HVAC. Zastosowane technologie dotyczyły wydajności wymiennika ciepła po stronie powietrza i cieczy wymienników, takich jak kondensatory/parowniki oraz na systemach odzyskiwania ciepła. Badacze skupili się także na systemach transportowania ciepła, chcąc zapewnić wysoką wydajność całego systemu HVAC. Aby zminimalizować szkodliwe skutki dla klimatu, zespół projektu ENE-HVAC użył naturalnych czynników chłodniczych, takich jak dwutlenek węgla i amoniak, zamiast chlorofluorowęglowodorów i wodorofluorowęglowodorów. Oblodzenie powierzchni wymienników ciepła znacznie zmniejsza ich efektywność energetyczną. Konieczne jest ich okresowe odmrażanie przy pomocy podgrzewania, co wiąże się ze zużyciem energii. Około 13% całkowitej energii zużywanej przez pompę ciepła przeznaczone jest na odmrażanie, przy temperaturze otoczenia wynoszącej poniżej 7°C. W projekcie ENE-HVAC opracowano super-hydrofobowe systemy powłok, spowalniające tworzenie się lodu na chłodzonych powierzchniach. Testy na powierzchnia w pełnoskalowych systemach wymiany ciepła dowiodły znacznego spowolnienia procesu oblodzenia. Nowe powierzchnie nanostrukturalne przyczyniły się do zwiększenia przenikania ciepła o 15% w odniesieniu do czynników chłodniczych w wymiennikach ciepła dzięki poprawie wydajności skraplania. Innowacyjne technologie ENE-HVAC przyczyniają się do obniżenia całkowitego zużycia energii o połowę w porównaniu z tymi stosowanymi w konwencjonalnych, komercyjnie dostępnych systemach. Osiągnięcia projektu powinny zapewnić europejskiemu przemysłowi przewagę konkurencyjną w dziedzinie technologii oszczędności energii.

Słowa kluczowe

Energooszczędne, HVAC, budynki, ENE-HVAC, wymienniki ciepła, odprowadzanie ciepła

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania