European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Reactive Oxygen Species and the Evolution of Life Histories

Article Category

Article available in the following languages:

Dlaczego agamy tracą kolor z wiekiem?

Stres oksydacyjny i uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki to ważne zagadnienie we współczesnej nauce z powodu znaczenia w chorobach nowotworowych, bezpłodności i starzeniu. Naukowcy z finansowanego przez UE projektu przeprowadzili niedawno jedyne w swoim rodzaju badania na zwierzętach, które rzuciły nowe światło na te procesy.

Zdrowie icon Zdrowie

Projekt o nazwie "Reactive oxygen species and the evolution of life histories" (ROSELH) był jedną z pierwszych prób zbadania dwóch różnych gatunków, zarówno w środowisku naturalnym, jak i w laboratorium. Badano australijską agamę Ctenophorus pictus i zeberkę timorską (mały ptak śpiewający). Pierwszy gatunek wybrano z powodu krótkiego życia, dużej płodności i znaczącego wybarwienia (które zanika z wiekiem). Cechy te umożliwiały naukowcom zbadanie wpływu wieku na rozrodczość i odporność. Stwierdzono, że wybarwienie jest dodatnio skorelowane z narażeniem na wolne rodniki. Ponadto wyższy poziom testosteronu u samców przekładał się na związaną ze starzeniem utratę wybarwienia. U samic rozród nasila aktywność metaboliczną, co z kolei podnosi poziom wolnych rodników. Dalsze badania nad wpływem wolnych rodników na wczesnych etapach rozwoju na zmiany fizjologiczne i behawioralne u osobników dorosłych prowadzono na zeberce timorskiej. Celem było potwierdzenie długoterminowej charakterystyki wolnorodnikowej. Nadal nie ustalono jednoznacznie, jak wolne rodniki wpływają na organizm, zdrowie i ewolucję. Jednak omawiany projekt dostarczył ważnych informacji na temat roli stresu oksydacyjnego w biologii ewolucyjnej, otwierając nowe możliwości badań interdyscyplinarnych.

Słowa kluczowe

Stres oksydacyjny, wolne rodniki, reaktywne formy tlenu, ewolucja, wybarwienie, rozród

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania