Skip to main content

"Design, analysis and applications of novel information processing paradigms for multimedia transmission in next generation wireless networks"

Article Category

Article available in the folowing languages:

Multimedia w zetknięciu z bezprzewodowymi sieciami nowej generacji

Udostępnianie treści multimedialnych, takich jak obrazy, dźwięk lub strumienie wideo stało się integralną częścią życia codziennego, zarówno dla celów biznesowych, jak i rozrywkowych. Finansowany ze środków UE projekt zbadał problemy związane z funkcjonowaniem w sieci i dotyczące dostarczania danych multimedialnych za pośrednictwem rozwijających się sieci bezprzewodowych.

Gospodarka cyfrowa

W coraz większym stopniu informacje stają się dostępne w każdym czasie i w każdym miejscu. Wykorzystanie technologii mobilnej, szczególnie do przesyłania strumieni wideo, mobilnej telewizji, konferencji wideo, działania w sieci P2P oraz udziału w interaktywnych grach jest w ostatnich latach coraz bardziej powszechne. Dzięki wykorzystaniu większości zakresu szerokopasmowego Internetu, takie zastosowania zostały uznane za główną siłę napędową stojącą za mobilną technologią szerokopasmową kolejnej generacji. Mobilne techniki WiMAX, Long-Term Evolution (LTE) i LTE Advanced to standardy Internetu mobilnego zapewniające wystarczające ilości danych dla potrzeb mobilnych usług multimedialnych o wysokiej jakości. Kodowanie sieciowe to nowy model przetwarzania informacji dający możliwości poprawy wydajności sieci w zakresie przepustowości, niezawodności i ograniczenia opóźnienia. Pomimo potencjalnego wzrostu wydajności Internetu szerokopasmowego, systemy komunikacji bezprzewodowej oparte na kodowaniu sieciowym wiążą się z szeregiem problemów związanych z obsługą dostępu do danych multimedialnych. Finansowany ze środków UE projekt MMCODESTREAM miał za zadanie stawić czoła wyzwaniom związanym z zaprojektowaniem planów wydajnego i skalowalnego kodowania sieciowego dla potrzeb bezprzewodowej transmisji danych multimedialnych. Prowadzone badania skoncentrowały się na planach nierównej ochrony przed błędami dotyczących niezawodnego dostarczania danych multimedialnych oraz zaprojektowaniu i analizie usług dostarczania danych multimedialnych za pośrednictwem technik LTE i LTE Advanced. Zainicjowano również badania poświęcone innym nowym zagadnieniom, takim jak protokoły kodowanego losowego dostępu w sieciach bezprzewodowych. Badania przeprowadzone w ramach projektu doprowadziły do rozwoju najnowocześniejszych technologii w zakresie wydajnej transmisji danych multimedialnych za pośrednictwem sieci bezprzewodowych nowej generacji. Inicjatywa ta zaowocowała publikacją 13 prac w czasopismach branżowych oraz prezentacją 17 artykułów na wielu międzynarodowych konferencjach.

Słowa kluczowe

Multimedia, sieci bezprzewodowe, kodowanie sieciowe, przetwarzanie informacji, transmisja multimedialna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania