European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

"Design, analysis and applications of novel information processing paradigms for multimedia transmission in next generation wireless networks"

Article Category

Article available in the following languages:

Multimedia w zetknięciu z bezprzewodowymi sieciami nowej generacji

Udostępnianie treści multimedialnych, takich jak obrazy, dźwięk lub strumienie wideo stało się integralną częścią życia codziennego, zarówno dla celów biznesowych, jak i rozrywkowych. Finansowany ze środków UE projekt zbadał problemy związane z funkcjonowaniem w sieci i dotyczące dostarczania danych multimedialnych za pośrednictwem rozwijających się sieci bezprzewodowych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W coraz większym stopniu informacje stają się dostępne w każdym czasie i w każdym miejscu. Wykorzystanie technologii mobilnej, szczególnie do przesyłania strumieni wideo, mobilnej telewizji, konferencji wideo, działania w sieci P2P oraz udziału w interaktywnych grach jest w ostatnich latach coraz bardziej powszechne. Dzięki wykorzystaniu większości zakresu szerokopasmowego Internetu, takie zastosowania zostały uznane za główną siłę napędową stojącą za mobilną technologią szerokopasmową kolejnej generacji. Mobilne techniki WiMAX, Long-Term Evolution (LTE) i LTE Advanced to standardy Internetu mobilnego zapewniające wystarczające ilości danych dla potrzeb mobilnych usług multimedialnych o wysokiej jakości. Kodowanie sieciowe to nowy model przetwarzania informacji dający możliwości poprawy wydajności sieci w zakresie przepustowości, niezawodności i ograniczenia opóźnienia. Pomimo potencjalnego wzrostu wydajności Internetu szerokopasmowego, systemy komunikacji bezprzewodowej oparte na kodowaniu sieciowym wiążą się z szeregiem problemów związanych z obsługą dostępu do danych multimedialnych. Finansowany ze środków UE projekt MMCODESTREAM miał za zadanie stawić czoła wyzwaniom związanym z zaprojektowaniem planów wydajnego i skalowalnego kodowania sieciowego dla potrzeb bezprzewodowej transmisji danych multimedialnych. Prowadzone badania skoncentrowały się na planach nierównej ochrony przed błędami dotyczących niezawodnego dostarczania danych multimedialnych oraz zaprojektowaniu i analizie usług dostarczania danych multimedialnych za pośrednictwem technik LTE i LTE Advanced. Zainicjowano również badania poświęcone innym nowym zagadnieniom, takim jak protokoły kodowanego losowego dostępu w sieciach bezprzewodowych. Badania przeprowadzone w ramach projektu doprowadziły do rozwoju najnowocześniejszych technologii w zakresie wydajnej transmisji danych multimedialnych za pośrednictwem sieci bezprzewodowych nowej generacji. Inicjatywa ta zaowocowała publikacją 13 prac w czasopismach branżowych oraz prezentacją 17 artykułów na wielu międzynarodowych konferencjach.

Słowa kluczowe

Multimedia, sieci bezprzewodowe, kodowanie sieciowe, przetwarzanie informacji, transmisja multimedialna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania