Skip to main content

DANube macroregion: Capacity building and Excellence in River Systems (basin, delta and sea)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspieranie badań środowiska w regionie Dunaju

Unijni partnerzy stworzyli zestaw narzędzi do wykorzystania w badaniach środowiska w regionie Dunaju, który obejmuje jego deltę i Morze Czarne.

Zmiana klimatu i środowisko

Celem projektu DANCERS (Danube macroregion: Capacity building and excellence in river systems (basin, delta and sea)) było opracowanie nowych instrumentów i narzędzi wspomagających prowadzenie badań środowiska oraz wspierających innowacyjność w regionie Dunaju. Opracowane instrumenty i narzędzia oparto na osiągnięciach istniejących projektów. Korzystano z różnych źródeł finansowania prywatnego i publicznego na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Naukowcy wpierw przeprowadzili krytyczną analizę dotychczasowych osiągnięć z zakresu zintegrowanego zarządzania deltą rzeki i morzem w regionie Dunaju. Następnie, w oparciu o najnowsze osiągnięcia, zaprojektowali nowe możliwości transferu wiedzy na tym obszarze. Aby osiągnąć swój cel, projekt DANCERS połączył działania naukowców, społeczności przedsiębiorców i decydentów. Pomogło to lepiej zrozumieć powiązania między osiągnięciami, wynikami i rezultatami przeprowadzonych prac. Głównym wynikiem projektu był zestaw narzędzi do opracowania strategicznego planu badań i innowacji dostosowanego do wymagań programu Horyzont 2020. Pozwoli on również stworzyć szczegółowy plan dystrybucji infrastruktury badawczej na całym obszarze Dunaju/Morza Czarnego. Ponadto opracowano zintegrowany program edukacyjny dla wszystkich nauczycieli, od poziomu szkoły podstawowej po studia wyższe, który zapewnia również platformę rozwoju dla naukowców. W ramach programu EDU opracowano specjalną sekcję szkoleń dla społeczności lokalnych i przedsiębiorców, aby zwiększyć transfer wiedzy od konsorcjum projektowego do końcowego odbiorcy. Projekt DANCERS zaoferuje rozwiązania dla makrosystemów rzeka-delta-morze, co przyciągnie naukowców z obszaru Morza Czarnego, prowadzących podobne prace na obszarze rzek Kury, Araks i ich delty, od Morza Czarnego do Kaspijskiego. Zaangażowanie całej UE pomoże lepiej dostosować strategie unijne do potrzeb regionu Dunaju.

Słowa kluczowe

Badania środowiska, Dunaj, Morze Czarne, DANCERS, systemy rzeczne, makrosystem

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania