Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle – track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost

Article Category

Article available in the following languages:

Udoskonalone wagony transportowe i tory

Unijne konsorcjum przyczyniło się do modernizacji europejskiej sieci kolejowej dzięki stworzeniu nowych lekkich wagonów towarowych i nowej infrastruktury torowej. W ramach prac skatalogowano, przeanalizowano i przetestowano potencjalne innowacje, a także udokumentowano nowe konstrukcje torów.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Europejska gospodarka potrzebuje wydajnego systemu kolejowego transportu towarowego. Jednak w ostatnich latach kolej traci na popularności na rzecz transportu drogowego, co oznacza, że musi się zmodernizować, aby odzyskać dawną pozycję. Celem projektu SUSTRAIL (The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle – track system for higher delivered tonnage with improved availability at reduced cost), finansowanego ze środków UE, było zapoczątkowanie nowej ery kolejnictwa dzięki stworzeniu nowego wagonu towarowego, zbudowanego z lekkich materiałów. Uczestnicy projektu planowali też opracowanie nowej infrastruktury torowej, wraz ze zoptymalizowaną geometrią torów oraz stabilizacją gruntów i innowacyjnymi technikami monitorowania. Rozwiązania te powinny poprawić wydajność i niezawodność kolejowego transportu towarowego, co pozwoli na zmniejszenie częstotliwości i kosztów prac konserwacyjnych. Pod koniec realizacji projektu zajmowano się przede wszystkim identyfikacją i oceną zaproponowanych innowacji. Na początek uczeni porównali aspekty techniczne i ekonomiczne aktualnie użytkowanego systemu. Zespół przygotował też specyfikacje projektowe dla nowych torów, spełniające wymagania i dopasowane do wydajności przyszłych pociągów. Dane te wykorzystano w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłych systemów. Konsorcjum dokonało przeglądu czterech głównych sektorów technologii kolejowej. Potencjalne rozwiązania oceniono i porównano w kontekście możliwości wdrożenia w prototypowym rozwiązaniu SUSTRAIL. Zespół badał także odpowiednie konstrukcje torów z zamiarem stworzenia koncepcji wymagającej niewielkich nakładów konserwacyjnych. Zdefiniowano zbiór krytycznych parametrów pomagających określić modyfikacje torów potrzebne do wprowadzenia nowych pociągów towarowych do eksploatacji i zwiększenia ruchu transportowego. W oparciu o analizę przyczyn i skutków awaryjności wybrano szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie budowy torów. Ostatni etap prac polegał na przetestowaniu opracowanych rozwiązań. Uczeni zaprojektowali, zbudowali i przetestowali prototypowy pojazd poruszający się po specjalnym torze, wraz ze zmodernizowaną infrastrukturą. Przeanalizowano też koszty i korzyści ekonomiczne. Prototyp spełnił wymagania określone w momencie rozpoczęcia prac. Uzyskane rozwiązanie przygotowano następnie do wdrożenia w ramach zrównoważonej i wydajnej sieci kolejowego transportu towarowego. Następnie uczeni przeprowadzili szeroko zakrojone prace informacyjne, skierowane przede wszystkim do Komisji Europejskiej, a także do innych projektów unijnych i zainteresowanych stron. W ramach projektu SUSTRAIL powstały innowacyjne koncepcje dotyczące pociągów towarowych i torów kolejowych. Powinny się one przyczynić do poprawy wydajności transportu kolejowego oraz obniżenia jego kosztów.

Słowa kluczowe

Transport towarowy, tory, kolej, infrastruktura kolejowa, SUSTRAIL, pociąg towarowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania