European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Writing & Statues. Palaeographic Analysis and Historical Perspectives on Greek and Latin Honorary Inscriptions from Ancient Sicily (I BC - VII AD)

Article Category

Article available in the following languages:

Interpretowanie starożytnych inskrypcji znalezionych na Sycylii

Badania prowadzone w ramach finansowanego ze środków UE projektu skupiały się na interpretacji i ocenie inskrypcji Sycylijskich z czasów Cesarstwa Rzymskiego.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W czasie projektu W&S (Writing & Statues. Palaeographic analysis and historical perspectives on Greek and Latin honorary inscriptions from ancient Sicily (I BC - VII AD)) zbierano greckie i łacińskie epigrafy wyryte w kamieniu na Sycylii w okresie od 27 r. p.n.e do 650 r. n.e. W ramach projektu powstało kompletne i wyczerpujące opracowanie dotyczące badań materiałów epigraficznych i kontekstu, w jakim one powstały. Dostępne są inne publikacje na temat greckich i rzymskich inskrypcji wyrytych w kamieniu pochodzących z Sycylii, jednak ta praca wyróżnia się na tle innych tym, że nie skupia się wyłącznie na aspektach historycznych. Zastosowane w pracy podejście interdyscyplinarne obejmowało analizę dokumentów pod kątem aspektów paleograficznych, stylistycznych i historycznych. Ponadto zbadano w niej stosunek pomiędzy słowami a obrazami jako środkami przekazywania informacji i wartości. Badano jedynie inskrypcje wyryte na podstawach posągów. Odkryto, ze pochodzą one głównie z północno-zachodniej części Sycylii oraz że ich występowanie zmieszało się na przestrzeni II i III wieku naszej ery. Pokazuje to, że dzięki połączeniu różnych obszarów wiedzy jest można odtworzyć bardziej rzetelny obraz starożytnej Sycylii. Wyniki rozpowszechniano za pośrednictwem publikacji oraz seminariów i warsztatów organizowanych w całej Europie. Takie interdyscyplinarne podejście umożliwia stworzenie bardziej spójnego i rzetelnego obrazu zbiorów greckich i rzymskich inskrypcji pochodzących z Sycylii.

Słowa kluczowe

Sycylijskie inskrypcje, Cesarstwo Rzymskie, epigrafika, starożytna Sycylia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania